TÜRSAB TÜRKİYE'DE TÜM UKOME'LERDE YER ALMALIDIR!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.

500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Sayın Bakanlarımız, 

Sayın Valilerimiz,

Sayın Belediye Başkanlarımız,

 

Ulkemize en çok net döviz girdisi sağlayan, yüzbinlerce kişiye istihdam olanağı sunan, ülkemiz için stratejik öneme sahip bir sektörü doğrudan etkileyecek konularda alınacak kararların, mutlaka turizm sektörünün paydaşları ile değerlendirilmesi gerekmektedir.


Bu çerçevede UKOME içerisinde TÜRSAB’ın temsil edilmesi konusunda bir adım atılmasını ve UKOME’deki karar mekanizmasına kamu kurumu niteliğine haiz meslek birliği olarak TÜRSAB’ın dahil edilmesi talebinizin değerlendirilmesini ve gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

TURGÖN - Turizm Gönüllüleri 

 

Aydın YAYLACIKLILAR
Kurucu - Y.K Başkanı 
TURGÖN

0 532 426 26 30
aydinyay@gmail.com