Türkiye de deve güreşleri altında düzenlenen şenlik vahşeti yasaklansın.

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 200.


Hayvanların sağlıksız koşullarda taşınarak götürüldüğü ve hayvanlar için eziyet haline gelen; onların zorla ite kaka birbirleriyle mücadele etmesini ve bu yolla birbirlerine zarar vermesine, yaralanmalarına, fiziksel bedensel ve ruhsal dengelerinin bozulmasına neden olan güreş adı altındaki işkence ve vahşetin yasaklanmasını istiyorum.Dinimizde hayvan dövüştürmek haramdır, yasaktır, günahtır. Peki buradaki vahşet nedir?’

Bu faaliyet zaten hayvan hakları evrensel bildirgesi ile 5199 sayılı hayvan hakları yasasına da aykırıdır. Hayvanlar biberleri ile dövüşmeye zorlanmakta ve bu zorlama nedeniyle yaralanmaktadır. Bu durum yasaya ahlaka vicdana aykırıdır derhal yasaklanmasını talep ediyorum.