ปิดแคมเปญรณรงค์

Let's Meng Da & Meng Xiao stay together

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 567 คน


Meng Da and Meng Xiao are twins male panda, who are now living in Beijing Zoo. Mengs brother, who were born on 22 August 2013, they are too young to separated. Beijing Zoo has old tradition to fed pandas in the their way. In addition the environment is very poor. It is not exhibited for giant pandas. The twins were separated for 7 months already. They have only each other, Meng Xiao looks really sad, he is trying to communicate with his brother through the wall. They can see each other but it is not enough for them, their age is still young, they need a friend to play with "Pandas are not Solitary animals" Please help them get back together. Animal Welfare is the priority.Gai กำลังรอให้คุณช่วย

Gai Duangpolchan อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«State forestry administration of the people's republic of china: Let's Meng Da & Meng Xiao stay together» คุณสามารถร่วมกับ Gai และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 566 คน ได้แล้วตอนนี้เลย