ยืนยันการรณรงค์ได้ประสบความสำเร็จ
ร้องเรียน Sony ประเทศไทย และ 1 คนอื่น

เรียกร้องให้โซนี่ทำเฟิร์มเเวร์WM1Z WM1A A36 A35 ให้รองรับการอ่านชื่อเพลงภาษาไทย

251
ผู้สนับสนุน

เครื่องเล่นเพลงพกพาซีรีย์ใหม่ของโซนี่ประกอบไปด้วย NW-WM1Z, NW-WM1A, NW-A30

ไม่รองรับการอ่านชื่อเพลงภาษาไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานชาวไทยอย่างมาก ทั้งๆที่รุ่นเก่าที่ผ่านๆมานั้นรองรับการอ่านชื่อเพลงไทยมาโดยตลอด ในเบื้องต้นได้มีการติดต่อไปยังโซนี่หลายๆฝ่ายทั้งโซนี่ประเทศไทย โซนี่ญี่ปุ่น โซนี่USA ต่างบอกปัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ข้างต้นทั้งสิ้น จึงใคร่ขอให้โซนี่พิจารณาในทำเฟิร์มเเวร์ออกมาให้รองรับภาษาไทย ให้สมกับราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายในการซื้อเครื่องเล่นซีรีย์นี้ (ราคา109,990บาท,39,990บาท,7,190บาท ตามลำดับ)

The new series of Sony music player which consists of NW-WM1Z, NW-WM1A, NW-A30 do not support the reading of Thai song name while the previous series supported.This has a huge effect on Thai consumer. For now, there is a contact to Sony Thailand ,Sony Japan and also Sony USA and none of these take responsible of the issue. I would like Sony to make a firmware that can support Thai language so that Thai consumers can make use of the player at its best and to makes the high price of the players worth buying (the price is 109,990 ,39,990 and 7,190 respectively)

คำร้องนี้ได้ถูกส่งไปที่:
  • Sony ประเทศไทย
  • SONY

    Sony users Thailand ได้เริ่มสร้างเรื่องรณรงค์นี้ ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ และก็ได้รับชัยชนะจากจำนวนผู้ร่วมสนับสนุนถึง 251 คน หากคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คุณสนใจ แต่ไม่อยากนิ่งเฉย เริ่มเรื่องรณรงค์ของคุณเองได้ที่นี่
    วันนี้ – Sony users Thailand นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

    Sony users Thailand อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Sony ประเทศไทย: เรียกร้องให้โซนี่ทำเฟิร์มเเวร์WM1Z WM1A A36 A35 ให้รองรับการอ่านชื่อเพลงภาษาไทย» คุณสามารถร่วมกับ Sony users Thailand และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 250 คน ได้แล้วตอนนี้เลย