MEMBUBARKAN KPI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Kpi yg tidak tegas dan memihak dalam memboikot suatu berita