Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Önlenmesi için Yasal Taleplerimizi Dikkate Alın!

Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Önlenmesi için Yasal Taleplerimizi Dikkate Alın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.
150.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı) ve tarafına AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU bu kampanyayı başlattı

Ülkemiz sağlık çalışanları her geçen gün giderek artan fiziksel, sözel ve psikolojik şiddete maruz kalmaktadır.

SAVAŞTA DAHİ DOKUNULMAZLIĞI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILAN BU ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ !  

SAĞLIK BAKANLIĞI KAYITLARINA GÖRE; HER SAAT BAŞI BİR SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE MARUZ KALMAKTADIR.

2017'den sonra sağlıkta şiddet vakaları %168 artmıştır. Son 6 yılda yaklaşık 70 bin sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştır.

Ve bunların %30’u fiziksel şiddettir.

Artan şiddet olaylarına son vermek adına aşağıda yer alan çözüm önerilerimizin dikkate alınmasını, İlgililerin yasal düzenlemeleri hayata geçirmelerini talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarının uğramış olduğu fiziksel, psikolojik ve sözel şiddeti önleyecek düzenlemeler başta olmak üzere hayata geçirilecek tüm yasal düzenlemelerin bizler için öneminin bilinmesini isteriz.

Aşağıda yer alan talep ve önerilerimizi dikkate almanızı , sağlıkta önlenemeyen şiddet için caydırıcı ve etkin yasal düzenlemelerin yapılması adına desteğinizi önemsiyoruz.

KAMPANYAMIZA LÜTFEN DESTEK VERİN. 

Sağlıkta şiddetin önlenmesi adına çözüm önerileri:

 1) Türk  ceza kanunu 77.madde değişikligi;
İnsanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmesi teklif edilen yeni düzenleme.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten yaralama suçu işlenmesi durumunda ; TCK 77.Madde de yer alan, İnsanlığa karşı suçlar
(1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur:
……
'' ı ) sağlık çalışanına görevi sırasında işlenen kasten yaralama suçu’’ bendi şeklinde hükmünün eklenmesi,

2) Kahabatler kanununa eklenmesi talep edilen yeni düzenleme

Kabahatler kanunu kapsamında yeni düzenleme talebi:
Şiddet uygulayan kişiler hakkında hasta bakıcılığı, belediye park bahçeler müdürlüğü bünyesinde temizlik görevleri, hastanelerde danışmanlık ve temizlik görevleri gibi 3 ay ya da 6 aylık periyotlarda hizmet zorunluluğu cezasının yasal düzenleme kapsamına alınması,

 3) Şiddetin uygulandığı yerden şahsın sağlık hizmeti alma hakkı kısıtlaması,

 4)  Sağlık çalışanına sözel şiddet durumunda
EK DÜZENLEME ;
Türk ceza kanunu
Şerefe karşı işlenen suçlar
Hakaret
125. madde 3.fıkra a bendine '' sağlık çalışanlarına yönelik görevleri sırasında işlenen hakaret suçunda ceza 2 yıldan az olamaz ibaresinin eklenmesi ,
‘’Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek’’
maddesinden sonra gelmek üzere ;
''Savcılık tarafından gerekli işlemler en geç 3 gün içerisinde yapılarak yargılama süreci en kısa sürede sonlandırılacaktır. '‘ ifadesinin eklenmesi ,

5)  Sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haber, hedef gösterme ve ithamlar için bilişim suçları kapsamında cezai yaptırımların uygulanması, kamu çalışanlarını hedef gösteren iftira ve asılsız suçlamalarda Valilikler üzerinden suç duyurusu ve resen soruşturma süreçlerinin yürütülmesinin sağlanması ,

6)  184 SABİM hattı başvurularında şikayette bulunan şahıslara ‘’iftira’’, ‘’tehdit’’ , ‘’şantaj’’ suçlarının Türk Ceza Kanunu ve diğer yasalarda karşılığı ceza yaptırımlarının teknik personel tarafından telefonda iletilmesi, uygunsuz talepte bulunanlar ve suç teşkil edecek ifadeleri kullananlar hakkında şikayet olmaksızın resen soruşturma açılması için gerekli girişimlerin İl yerel idareleri tarafından yapılmasının sağlanması, Savcılıkların ivedilikle konuyla ilgili bilgilendirilmesi . gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

 7) Televizyon programlarında yer alan , hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını hedef gösteren, sağlık çalışanına şiddeti özendiren , örnek teşkil eden görüntü, haber ve içeriklere yönelik Radyo Televizyon Üst Kurumu tarafından caydırıcı cezai işlemlerinin uygulanması ve İlgili yayınları yapanlar hakkında işlem başlatılması önerilmektedir.

 8) Sağlıkta şiddet olayları kamusal alanda çoğunlukla işlendiğinden,olayı sadece vakay-ı adiyeden değil, kamuya karşı işlenmiş suç açısından değerlendirilmelidir.

 9) Adalet Bakanlığında sağlık çalışanına şiddet ile ilgili özel bir birim kurulması, bu birim tarafından illerde oluşan şiddet vakalarına hızlı iletişim ile ildeki savcı ve hakimlerin bilgilendirilmesinin sağlanması. Oluşan sağlık çalışanına fiziksel şiddet durumunda tutuklu yargılama sürecinin yasalara uygun işletilmesinin takibi, yasal düzenleme tamamlanıncaya kadar var olan cezaların en üst düzeyde uygulanmasının sağlanmasının etkili olacağına inanıyoruz.

  10 ) Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen şiddet mağduru çalışanı temsil etmekte olan avukatların, sağlıkta şiddet ile ilgili özel olarak eğitilmesi önerilmektedir.

11) Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara, iyi hal indiriminin uygulanmaması ve cezaların ertelemesini, ''hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını'' engelleyecek düzenlemelerin yapılması talep edilmektedir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.
150.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.