Të ligjësohet kalimi kufitar Trebisht-Zhepisht për të gjithë qytetarët dhe për mallrat.

Të ligjësohet kalimi kufitar Trebisht-Zhepisht për të gjithë qytetarët dhe për mallrat.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Dr FATMIR TERZIU started this petition to Qeveritë e të dy vendeve përkatëse. The governments of the two respective countries.

Të ligjësohet kalimi kufitar Trebisht-Zhepisht për të gjithë qytetarët dhe për mallrat.

Aktualisht pika e përbashkët e kalimit kufitar Trebisht-Zhepisht nuk mund të përdoret për transportin e mallrave, përmes kalimit të kufirit shtetëror, të cilat në përputhje me ligjin doganor apo atë tatimor, u nënshtrohen detyrimeve tatimore, apo normave për kontrollin që rregullojnë lëvizjen e tyre nëpërmjet kufirit shtetëror. Në këtë pikë nuk ka shërbim 24 orësh dhe nuk mund të kalojnë të gjithë shtetasit.

To legalize the Trebisht-Zhepisht border crossing for all citizens and for goods.

Currently, the joint border crossing point Trebisht-Zhepisht can not be used for the transport of goods, through the state border, which in accordance with customs or tax law, are subject to tax obligations, or norms for control that regulate their movement. through the state border. At this point there is no 24 hour service and not all citizens can pass.

 

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!