Posar en marxa l'e-República des del Consell de la República

Posar en marxa l'e-República des del Consell de la República

52.845 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 75.000!
Con 75.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org
Catalunya República Digital ha iniciado esta petición dirigida a Consell de la República

El Consell de la República és fill de la legitimitat de l'1 d'octubre de 2017. A més de ser dipositari de la nostra voluntat democràtica per constituir-nos en un estat independent en forma de República, té al seu abast començar a construir, des d'avui mateix, les primeres estructures republicanes gràcies a les noves tecnologies. És el què alguns en diuen l'e-República.

L'e-República és, també, la nostra millor eina per controlar de manera efectiva el territori. Un clar exemple és el propi referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, on l’Estat Espanyol no va poder fer RES davant d’un poble organitzat gràcies a les telecomunicacions, els mòbils, les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria.

L'e-República és l'única forma de governança que permet empoderar al poble i fer-lo partícep de les decisions polítiques a l’estil de la democràcia directa en lloc d’interpelar-los només cada 4 anys a les urnes.

Per exemple, els estonians, pioners en el desenvolupament d'una República Digital, voten des del metro, gestionen ajuts públics i paguen impostos, i creen una empresa des de casa amb 4 clics. Només cal tenir una e-República per poder fer coses com aquestes!

El Consell ja té el projecte preparat i inclou molts més serveis que ens permetran començar a fer efectiva la República sense que l'Estat Espanyol ens pugui aturar, com no ens va aturar durant el referèndum. Començant per l'e-República arribarem a fer plenament efectiva la República de Catalunya. 

Tot ha de començar amb un decret de ciutadania digital que ha d'emetre el Consell, per determinar d'una forma clara i verificable qui pot accedir a la ciutadania digital catalana. La resta ho decidirà la pròpia democràcia directa. 

A què esperem, doncs? Signa aquesta petició si vols que el Consell de la República posi en marxa els serveis de l'e-República sense esperar més temps.

 

 

 

El Consell de la República es hijo de la legitimidad del 1 de octubre de 2017. Además de ser depositario de nuestra voluntad democrática para constituirnos en un estado independiente en forma de República, tiene a su alcance empezar a construir, desde hoy mismo, las primeras estructuras republicanas gracias a las nuevas tecnologías. Es lo que algunos llaman la e-República.

La e-República es, también, nuestra mejor herramienta para controlar de forma efectiva el territorio. Un claro ejemplo es el propio referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, en el que el Estado Español no pudo hacer NADA ante un pueblo organizado gracias a las telecomunicaciones, los móviles, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.

La e-República es la única forma de governanza que permite empoderar al pueblo y hacerlo partícipe de las decisiones políticas al estilo de la democracia directa, en lugar de interpelarlos cada cuatro años en las urnas.

Por ejemplo, los estonianos, pioneros en el desarrollo de una República Digital, votan desde el metro, gestionan ayudas públicas y pagan impuestos, y crean una empresa desde casa en 4 clics. Sólo hace falta tener una e-República para poder hacer cosas como estas!

El Consell ya tiene el proyecto preparado e incluye muchos más servicios que nos permitirán empezar a hacer efectiva la República sin que el Estado Español nos pueda parar, como no nos pudo parar en el referéndum. Empezando por la e-República llegaremos a hacer plenamente efectiva la República de Catalunya.

Todo ha de empezar con un decreto de ciudadanía digital que ha de emitir el Consell, para determinar de forma clara y verificable quién puede acceder a la ciudadanía digital catalana. El resto lo decidirà la democracia directa.

¿A qué esperamos? Firma esta petición si quieres que el Consell de la República ponga en marcha los servicios de la e-República cuanto antes mejor.

 

52.845 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 75.000!
Con 75.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org