Петиция закрыта

Demands Porsche AG to apologize for presenting Khor Virap Monastery as an Indian Town

Эта петиция собрала 2 382 подписанта


Porsche ընկերությունը իր վերջին գովազդում հայկական Խոր Վիրապը և Մասիսը ներկայացնում է որպես հնդկական քաղաք: Դա պարզապես զարհուրելի է, քանի որ Խոր Վիրապը հայկական մշակութային կոթող է և համարվում է Հայաստանի մշակութային ժառանգության մի մասը, որտեղ վերջերս իր ուխտագնացության ժամանակ այցելեց նաև Հռոմի Պապը և աղավնիներ բաց թողեց:

Porsche ընկերության այդ քայլը անհարգալից վերաբերմունք է Հայաստանի և հայ ժողովրդի նկատմամբ: Արդարությունը վերականգնելու և հայ ժողովրդի մշակութային արժեքները պահպանելու նպատակով, R&B Partners ընկերությունը կազմակերպում է ստորագրահավաք և պահանջում է, որ Porsche ընկերությունը ներողություն խնդրի նման  անհարգալից վերաբերմունքի համար և փոխի քաղաքի անվանումը:

Porsche AG in his latest advertising presents Khor Virap Monastery and Mount Ararat as an Indian town. It's just terrific, because Khor Virap is a cultural monument in Armenia and is considered a part of Armenian cultural heritage, where recently visited Pope Francis during his pilgrimage and missed doves.
This is a disrespectful attitude by Porsche AG towards Armenia and Armenian people. In order to restore justice and preserve the cultural heritage of Armenian people R&B Partners organizes a petition demanding Porsche AG to apologize for presenting Khor Virap Monastery and Mount Ararat as an Indian town in his advertising and to change the name.

You can see commercial here: https://www.youtube.com/watch?v=cpzpZTCwQM8Cегодня R&B Partners рассчитывает на вас

R&B Partners нуждается в вашей поддержке петиции «Porsche AG: Demands Porsche AG to apologize for presenting Khor Virap Monastery as an Indian Town». R&B Partners и 2 381 участник этой кампании рассчитывают на вас сегодня.