Peticija za zakonsko regulisanje NVO koje se ponašaju kao strani agenti.

Peticija za zakonsko regulisanje NVO koje se ponašaju kao strani agenti.

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 2.500.
Bei 2.500 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit von den lokalen Medien aufgegriffen!
Balternativa Srbija hat diese Petition an Narodnoj Skupštini Srbije gestartet.

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE SRBIJE
G-đi Maji Gojković i
Predsedniku Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo NSS, g-dinu Radoju Ceroviću
Trg Nikole Pašića 13
B e o g r a d

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

P E T I C I J U

Za donošenje Zakona o zabrani rada nevladinim organizacijama koje predstavlјaju rizik po nacionalnu bezbednost Republike Srbije i zabrani političkog uticaja preko NVO koje se ponašaju kao strani agenti.

Objašnjenje zahteva

Pokret Balternativa pokreće narodnu inicijativu koja ima za cilј da se zabrani rad nevladinim organizacijama koje predstavlјaju rizik po nacionalnu bezbednost Republike Srbije i zabrani politički uticaj preko NVO koje se ponašaju kao strani agenti. Sa tim cilјem, Balternativa Vas poziva na potpisivanje peticije kako bismo i pred nadležnim organima pokrenuli borbu protiv delovanja nevladinih organizacija koje decenijama unazad rade protiv Srba i Srbije, protiv ustavnog poretka i teritorijalne celovitosti Srbije, čime svakako ozbilјno poredstavlјaju rizik po nacionalnu bezbednost Srbije. Drugi cilј ove borbe jeste zabrana političkog uticaja preko NVO koje se ponašaju kao strani agenti, imajući u vidu da izborni procesi u Srbiji više nisu u vlasti građana, te da se već nekoliko decenija unazad volјa stranih faktora u izbornim procesima realizuje prividom koji treba da građanima Srbije stvori predstavu da njihova izborna volјa menja političke tokove, a što je zapravo neistina. Jer, upravo delovanjem nevladinog sektora koji se ponaša kao strana agentura – danas u Srbiji imamo čitavu jednu mašineriju koja ciklično smenjuje vlasti u Srbiji u skladu sa volјom van građana Srbije, a koja volјa štiti sopstvene interese i konstantnoj u koliziji sa interesima građana Srbije, oslonjena na domaće političke strukture koje su se pretvorile u nesmenjivi mehanizam koji srpski narod drži u talačkom i robovskom, a ne u vlasničkom i nalogodavnom položaju, kako to unutrašnje zakonodavstvo predviđa.
S druge strane, kao posledica ovoga, danas smo svi u svedoci toga da svaka vlast u Srbiji vrši apsolutnu kontrolu nad svim sredstvima komunikacije čime je uspostavlјen totalitarni sistem i propaganda koja zapravo štiti isklјučivo strane interese.
U ovakvoj atmosferi na delu je zabrana slobode govora koja deluje samo prema narodu, dok je ova sloboda potpuno neograničena samo u pogledu govora zaštitnika stranih interesa iz redova NVO.
Pod plaštom političke elite, gotovo tri decenije je nevladinom sektoru dozvolјeno da se finansira iz neograničenih, nekontrolisanih i netransparentnih izvora iz inostranstva, a da istovremeno bude direktno finansiran i iz budžeta Srbije. U svom delovanju, nevladin sektor ima apsolutnu slobodu da svojim finansijerima iz inostranstva omogućava ne samo uvid, već i moć odlučivanja u svakom segmentu koji zapravo mora da predstavlјa isklјučivu državnu vlast. U ovom rastakanju suštine i bića države – svaka od grana vlasti i svaki od atributa državnosti danas je u direktnoj zavisnosti od lica i organizacija koja na teritoriji Srbije imaju status nevladinog činioca koji nosi sa sobom strani uticaj.
Šteta koju je NVO sektor naneo Srbiji do danas je nemerlјiva i dobrim delom nenadoknjanjiva: počev od apstraktnih zahteva za nezavisnost Kosova, preko fingiranja krivice Srba za zločine koje nikada nisu počinili, zatim zataškavanja zločina koji su počinjeni nad Srbima, minimiziranja žrtava, podstrekavanja oružanih sukoba, podstrekavanja i finansiranja medijskih sadržaja kojima je narod zastrašivan lažnim navodima i usmeravan da napušta svoja ognjišta ili da ulazi u oružane sukobe na teritoriji bivših republika Jugoslavije, preko štete koju u novije doba nanose učešćem u reformama koje sprovodi marionetska politička elita koja iz jedne u narednu reformu izaziva fatalan odliv stanovništva, belu kugu, nezapamćenu stopu siromaštva itd.
Pod plaštom ulaska Srbije u EU, pod optužbom da su Srbi narod nesposoban da sam za sebe privređuje i opstaje, danas ovde imamo duboko instaliranu antisrpsku totalitarnu političku diviziju čiju komandu preko NVO sektora vrše stranci u ime stranih država i korporacija, a koje zapravo imaju za cilј da od Srbije oduzmu vlast nad samom sobom, te da srpski narod svedu na roblјe globalnih vlastodržaca koje nad sopstvenom zemlјom nema nikakve vlasti.
Zabranama i kontrolom nad nevladinim sektorom smatramo da smo napravili prvi korak ka vraćanju suvereniteta i vlasti srpskog naroda nad svojom zemlјom, svojim ognjištima i svojim opstankom na njima.
Od uspeha i interesovanja za ovu elektronsku peticiju zavise dalјi koraci koje Pokret Balternativa namerava da preduzme s cilјem da volјu naroda pretoči u konkretan pritisak na vlast da zaštiti narod od fatalnog delovanja nevladinog sektora u Srbiji.

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 2.500.
Bei 2.500 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit von den lokalen Medien aufgegriffen!