Optik Gözlük Ödemesi Artsın Rahatça Gözlük Alınsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


SGK vatandaşına uyguladığı gözlük çerçeve bedeli 38 TL Cam bedeli ortalama 14 TL ‘dir.

15 Yılı aşkın süredir SGK bu yardımı artırmamıştır !

Bilinmesini isteriz ki SGK ‘nın vatandaşa yaptığı çerçeve ve cam yardımının maddi miktarı son yıllarda yetersiz olmakla beraber vatandaşı mağdur etmektedir.

Maddi durumu yetersiz olan halkımız, kullanması gereken aynı zamanda tıbbi cihaz olan gözlük ve camını alamamaktadır!

 Toplum göz sağlığının yükselmesinin önünde ki en büyük engelde budur.

Ayrıca SGK’nın biz gözlükçülere ödediği, işçilik ve hizmet bedelleri de maalesef vatandaşa yaptığı, çerçeve yardımında olduğu gibi, 15 yılı aşkın bir süredir artmamaktadır. Gözlük alırken belirlenen, 3 yıllık hak ediş süresi ise çok uzun bir süre olup eskiden olduğu gibi 2 yıla indirilmelidir.

SGK’nın uyguladığı gözlük politikası son derece yanlış olup hastayı ve hizmeti veren biz optisyenleri üzmekle beraber kalitenin düşmesine sebep olmaktadır.

Biz devletini ve milletini seven optik sektörü mensupları olarak devlet büyüklerimizden buna bir çare bulunmasını saygılarımızla arz ediyoruz.