#SavePeopleNotPlanes: Steun voor de luchtvaartsector enkel onder strikte voorwaarden

#SavePeopleNotPlanes: Steun voor de luchtvaartsector enkel onder strikte voorwaarden

162.582 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 200.000.
Startdatum
Petition an
Belgian Government

Warum ist diese Petition wichtig?

Austria | Belgium | Czechia | Denmark | France | Germany | Greece | International | Italy | Mexico | Portugal | Spain | Switzerland | The Netherlands | United Kingdom

Deze petitie is in België gelanceerd door Stay Grounded en Zomer Zonder Vliegen. De handtekeningen van de internationale #SavePeopleNotPlanes-campagne worden opgeteld.

De hele planeet vecht op dit moment tegen het coronavirus en talloze mensen verliezen hun inkomen. In volle crisis vraagt de luchtvaartindustrie overheidssteun, gefinancierd met belastinggeld, zonder daar verdere voorwaarden te willen aan verbinden. Overheidssteun mag er niet toe leiden dat de luchtvaartindustrie na het bedwingen van de Covid 19-crisis zomaar kan terugkeren naar het model van het verleden: iedere vorm van steun aan de sector moet vooral gericht zijn op de werknemers en het klimaat.

Wij vragen:

 1. Eerst de mensen
 2. Een rechtvaardige transitie: naar een klimaatveilige mobiliteit
 3. Geen belasting? Dan ook geen steun!

We bundelen de komende weken de krachten met onze partners wereldwijd om de bewustwording en de druk op de politiek zo groot mogelijk te maken. Onze eisen, ondersteund door 250 organisaties van over de hele wereld, zijn slechts het begin - blijf geïnformeerd en word ook actief via de nieuwsbrief van Stay Grounded.

Lees de hele petitie: 
De hele planeet vecht op dit moment tegen het coronavirus en talloze mensen verliezen hun inkomen. In volle crisis vraagt de luchtvaartindustrie overheidssteun, gefinancierd met belastinggeld, zonder daar verdere voorwaarden te willen aan verbinden. En dat terwijl het juist de luchtvaart was zich die zich de afgelopen jaren telkens opnieuw sterk verzette tegen elke poging om paal en perk te stellen aan de oneerlijke belastingvrijstellingen. Bovendien weigerde de sector om een substantiële bijdrage te leveren aan de wereldwijde beperking van de CO2-uitstoot - met een significante vermindering van het vliegverkeer als één van de noodzakelijk te nemen maatregelen. 

Niet alleen is de luchtvaart nu al verantwoordelijk voor 5 tot 8 procent van de wereldwijde klimaatimpact - vooral veroorzaakt door een kleine groep geprivilegieerde frequent flyers, de sector bleef steeds voluit inzetten op voortdurende groei. De afgelopen decennia werden enorme winsten geboekt op de rug van slecht betaalde medewerkers én ten koste van het klimaat.

Werknemers die getroffen worden door de huidige crisis verdienen steun, maar we mogen niet aanvaarden dat de luchtvaartindustrie de winsten privatiseert maar de verliezen afwentelt op de overheid en dus de belastingbetaler. Als we de structurele problemen, die onze samenleving en economie zo kwetsbaar maken voor een crisis als deze niet aanpakken, zullen we bij een volgende crisis zo mogelijk nóg kwetsbaarder zijn, omdat de ongelijkheid binnen en tussen landen alleen maar toeneemt en de ecologische en klimaatproblemen alleen maar zorgwekkender worden.

Overheidssteun mag er niet toe leiden dat de luchtvaartindustrie na het bedwingen van de Covid 19-crisis zomaar kan terugkeren naar het model van het verleden: iedere vorm van steun aan de sector moet vooral gericht zijn op de werknemers en het klimaat.

Wij vragen:

 1. “Eerst de mensen”
  In plaats van bestuursraden en hun businessmodellen en aandeelhouders te redden, moet financiële hulp erop gericht zijn om werknemers een sterke sociale bescherming en sociaal vangnet te bieden. Tijdens de crisis moet een reëel basisinkomen voorzien worden voor boordpersoneel, piloten, grondpersoneel en alle andere getroffen werknemers.
 2. Een rechtvaardige transitie: naar een klimaatveilige mobiliteit
  Overheidssteun voor de luchtvaart kan enkel op voorwaarde dat de luchtvaartindustrie zich onverkort verbindt aan de mondiale klimaatdoelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden. De emissies moeten in absolute termen afnemen, zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van twijfelachtige methodes zoals offsetberekeningen. Ook biofuels zijn geen oplossing, aangezien ze beslag leggen op landbouwgronden en daarbij een reëel gevaar vormen voor zowel het milieu als de voedselvoorziening. ‘Groen vliegen' is een illusie, daarom moet de luchtvaart afnemen in omvang. Met het oog op de transitie en een rechtvaardig herstel naar een klimaatveilige mobiliteit moeten beslissingen genomen worden op democratische gronden en moet de luchtvaart in publieke handen komen. Overheden moeten de transitie faciliteren: er moeten systeembrede veranderingen komen van het vervoer en transport, waarbij betaalbare toegang tot alternatieve vervoersvormen zoals de trein moet worden voorzien. Tegelijkertijd moet voor luchtvaartwerknemers de reële mogelijkheid bestaan om uit deze vervuilende industrie te stappen en te kiezen voor een job in duurzame sectoren.
 3. Geen belasting? Dan ook geen steun!
  Het is niet eerlijk om luchtvaartbedrijven te redden met publiek geld terwijl ze zelf nauwelijks belastingen betalen. Op die manier geniet de sector van een oneerlijk concurrentievoordeel op minder vervuilende vervoersmodi. Daarom moet er een einde gemaakt worden aan belastingvrijstellingen: er moet een belasting komen op kerosine en in plaats van zogenaamde frequent flyer-programma’s die het vliegen stimuleren, moeten er progressief toenemende belastingen ingevoerd worden voor veelvliegers.

Het is van het grootste belang om de huidige onbedoelde pauze in de luchtvaart aan te wenden om van start te gaan met de uitbouw van een klimaatvriendelijke transportsector, die  bovendien meer bestand is tegen toekomstige crisissen.

162.582 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 200.000.