Petition update

STØTTEAKSJONEN TRENGER REGISTRERTE MEDLEMMER!

Støtteaksjon for å bevare Y-blokka

Jul 17, 2020 — 

Støtteaksjon for å bevare Y-blokka ble registrert som en forening i 2018 etter flere års kamp men har ikke arbeidet for å registrere medlemmer. På grunn av rettsprosessen vi nå har gående, kreves masse medlemmer for at vi skal ha partsevne etter statens vurdering.

Registrer deg som medlem ved å betale kr. 200,- i kontigent for 2020 på Vippsnummer 554254 (Bevar Y-blokka). Skriv der din epostadresse og ditt fulle navn. Om du ikke har Vipps, kan du betale kontingenten til vår konto nr. 1506 2001 582, hvor du og må huske å skrive din epostadresse og ditt fulle navn.

Som medlem av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka får du ditt navn på lista over folk som bidro litt ekstra i siste runde, gjennom medlemskontingenten bidrar du direkte til at saken mot staten kan gjennomføres. Ønsker du å gi et større økonomisk bidrag til rettsprosessen er det svært velkomment.
Støtteaksjonen er involvert i pågående rettsprosess sammen med arvinger etter Carl Nesjar og Erling Viksjø. Arvingene og kunstnere som støtter vår felles sak har donert kunstverk, som vi selger/ auksjonerer ut for å finansiere sakskostnadene. I den innledende fase er kostnadene beregnet til ca. 250.000,- mens det påregnes i alt opp mot en million kroner for hele saken.
Støtteaksjon for å bevare Y-blokka har begjært midlertidig forføyning, men har altså blitt avvist av tingretten med at vi ikke kvalifiserer til å stevne staten. Denne avgjørelsen har vi anket til lagmannsretten, og forhåpentligvis kommer den snart opp. I mellomtida jobber Statsbygg på spreng for å «fristille» kunsten fra bygget. Dersom Støtteaksjonen ikke skulle bli godkjent som part, kommer likevel saken om plassering av kunsten opp for retten når den tid kommer.

Foto: Jonas Adolfsen


  • Shared on Facebook
  • Tweet

Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion