Başarı

Benimde aynı programda ban yedi banada yapılan haleket son derece kabul edilmez

Bu kampanya 10 destekçi ile değişim yarattı!


Arkadaşım dediği gibi bende çok mağdurum banada aynısını yaptılar 3. Paety hile diyip beni suçladı amerikan uzaklaştırma cezası verip sonra hile kullandı dendi genellikle iftira atıyor yalan söylüyor tehdit ediyor ve son olarakta ayrımcılık yapanlar var

Engelliye ayrım yapan hapis cezası alacak

Engelliler için devrim niteliğinde düzenlemelerin yer aldığı yasa taslağında, BM'nin ayrımcılık tanımları esas alındı. Doğrudan ya da dolaylı ayrımcılık yapana bir yıl hapis geliyor
_____________________________________

Özürlüler Kanunu'nun yerine geçecek Engelliler Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'nda ayrımcılık "doğrudan, dolaylı ve engelliğe dayalı" olarak ilk defa bu kadar ayrıntılı ve net tanımlanıyor. Buna göre "engellinin hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanmasını engelleyen, kısıtlayan veya zorlaştıran her türlü farklı muamele ile görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda, engellinin hak ve özgürlüklerden yararlanması bakımından dezavantajlı bir konuma sokulmasına" neden olan her türlü uygulama yasaklanacak. "Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dâhil olmak üzere engelliliğe dayalı her tür ayrımcılık yasaktır" ifadesinin açıkça yer aldığı taslakta, "siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya herhangi bir alanda insan hak ve özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlama" da "ayrımcılık" sayılacak. Hazırlanan yasa taslağında engellilere yönelik doğrudan ve dolaylı her türlü ayrımcılık, TCK'nın "dil, din, ırk, özürlülük, siyasi düşünce, mezhep" gibi sebeplerle ayrımcılığı düzenleyen 122'nci maddesi çerçevesinde değerlendirilecek. Bu çerçevede engelliye ayrımcılık yapanlara 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezaları verilecek. Aile Bakanlığı, engellilerin kamuya açık alanlarda rahatça ulaşımını sağlamayan kuruluşları da 5 bin lira ile 500 bin lira arasında para cezalarına çarptırabilecek. Bakanlık tarafından kesilecek para cezaları, yine engelliler için gerçekleştirilecek projelerde kullanılacak.

 

Engellilere yönelik bu hareket kabul edilemez gerekenler yapılsın

Başka mağdur varsa sizde yardımcı olun ayrımcılıka son ver Bugün Bayran hasan imzanı bekliyor!

Bayran hasan çam bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Nonsensei: Benimde aynı programda ban yedi banada yapılan haleket son derece kabul edilmez». Bayran hasan ve imza atan diğer 9 kişiye katıl.