ชัยชนะ

Make Pokemon GO can play worldwide!!

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน905คน


It's Frustrating because the game that is popular around the world are not enough resources to service that's as it should be.

Now there are lots of people want to play this game over 50 million people worldwide and they are still waiting hopefully.

As the representative of players in Thailand and Asia We are positive to solve the problem as soon, There are many server services provider available to use without relying own resources to make this game playable worldwide.

If you agree with this campaign. Please vote for players around the world can play the Pokemon GO as quickly as possible.

PS. Sorry if my English is not good.ปฐมพร กำลังรอให้คุณช่วย

ปฐมพร อินทรสูต อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Nintendo: Make Pokemon GO can play worldwide!!» คุณสามารถร่วมกับ ปฐมพร และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 904 คน ได้แล้วตอนนี้เลย