Požaduje propuštění všech ukrajinských politických vězňů

0 людей подписали. Следующая цель: 500


Dne 14. května vyhlásil Oleg Sencov časově neomezenou hladovku.

Požaduje propuštění všech ukrajinských politických vězňů, ale o své propuštění zvlášť nežádá. Olegova vytrvalost a zásadovost nasvědčují tomu, že se skutečně nezastaví a je odhodlán držet hladovku až do smrti, nebudou-li jeho požadavky splněny. Za těchto podmínek nemůžeme mlčet a zůstávat k tomu lhostejní. Když ukrajinská a ruská strana nemohou nebo se nechtějí dohodnout, vyzýváme diplomatické mise a lídry evropských zemí, USA a Kanady, aby přijali okamžitá opatření a donutili Ruskou federaci a Ukrajinu k vzájemné výměně vězňů. My, níže podepsaní pod touto peticí, vyzýváme Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, poslance a politické činitelé České republiky, aby byli mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou a vzali na sebe roli prostředníka v otázkách osvobození politických vězňů, aby přiměli obě dvě strany spolu jednat o osudech politických vězňů, a to podílením se na všech nejbližších mezinárodních akcích s účastí Ruska a také na jiných akcích s účastí ruských politiků a úředníků, dále prohlášeními o tom, že se v Rusku nachází velký počet politických vězňů, včetně občanů jiné státní příslušnosti (v opačném případě může být mlčení vnímáno jako souhlas s protiprávním jednáním ruského státního aparátu), dále uvalením personálních sankcí proti těm, kdo je odpovědný za politické pronásledování ukrajinských politických vězňů v Rusku. Tímto by vyjádřili svůj protest proti jejich pronásledování a zabránili zahájení nových politicky motivovaných trestních řízení.

Jsou to jediná účinná opatření pro ochranu lidských práv v Rusku.