Membantah Cadangan KWSP melanjutkan Umur Pengeluaran Dana KWSP Kepada 60 Tahun.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 15.000.


Cadangan KWSP untuk melanjutkan umur pengeluaran bagi dana KWSP kepada 60 tahun dengan alasan untuk mencukupkan dana yang sesuai untuk persaraan adalah tidak praktikal dan berniat jahat.

Pencarum KWSP adalah berhak keatas dana yang dicarum dan sebarang penggunaan ataupun kawalan atas dana tersebut sepatutnya diberikan kepada pemunya dana setelah pencarum mencapai umur persaraan, walaupun umur persaraan bagi warga kerja kerajaan dinaikkan ia adalah tidak kena mengena dengan pencarum yang mana majoritinya adalah pekerja swasta.

Dengan perkembangan teknologi dan suasana kerja yang semakin canggih golongan pencarum yang sudah mencapai umur 50 tahun hingga 55 tahun sudah tidak releven untuk terlibat dalam kerja yang melibatkan waktu kerja yang tetap, sesuai dengan umur persaraan 50 tahun/55 tahun satu waktu kerja yang fleksibel amatlah diperlukan...

Terpulang pada pencarum samaada untuk bersara terus ataupun menggunakan dana pencarum untuk memulakan kerja secara fleksibel yang lebih relax dan kurang tekanan.

Dengan cadangan KWSP ini ,ia akan membantutkan proses peralihan pesara yang telah lama mereka rancang dan idamkan...

Jadi, adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai pencarum KWSP untuk membantah cadangan ini dikemukakan apatah lagi dilaksanakan.