Kampanya Kapatıldı

Kamu Dışı Aile Hekimliği Çalışanlarına Kadro Verilmelidir!

Bu kampanya 1.201 destekçiye ulaştı


05/12/2017 tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, 4/C kadrolu personel ile taşeron firma çalışanlarının, 657 sayılı devlet memurları kanunun 4. Maddesinin B bendine tabi olarak sözleşmeli kadroya geçirileceği beyan edilmiştir.

Aile hekimliği uygulamasının başlangıcından bu yana, aile sağlığı merkezlerinde, eşit risk alıp, eşit emek sarf eden kamu dışı çalışan meslektaşlarımız da, verdikleri emeklerin karşılığı olarak, 657’ye tâbi kadrolu çalışan olmayı fazlası ile hak etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanın yaptığı açıklama, toplumun hemen tüm kesimlerinde memnuniyetle karşılanmasına karşın, kapsamı genişletildiği takirte daha anlamlı ve hakkaniyet sınırları ölçüsünde olacaktır.

Kamu dışı çalışan aile hekimliği çalışanlarına da 657’ye tâbi çalışma olanakları sunulması için, farkındalık yaratmak ve kamuoyu oluşturmak adına, tüm hekim, hemşire, acil tıp teknisyenleri ile beraber tüm sağlık çalışanları ve en önemlisi tüm halkımızı, kampanyaya imza vermeye, destek olmaya davet ediyoruz!Bugün Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası imzanı bekliyor!

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası AHESEN bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kamu Dışı Aile Hekimliği Çalışanlarına Kadro Verilmelidir». Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve imza atan diğer 1.200 kişiye katıl.