Adalar Kent Konseyi Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi Yaşasın...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


ADALILAR, KULLANDIKLARI EN ÖNEMLİ KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNININ ELLERİNDEN ALINMASINI İSTEMİYOR...

Herkese merhaba,

Büyükadalı, Heybeliadalı, Burgazadalı, Kınalıadalı ve ada sever dostlar,

Sizleri adalardaki sosyal yaşamımızın en önemli ortak mekanını kaybetme tehlikesi hakkında bilgilendirmek ve acil dayanışmaya çağırmak istiyoruz.

İlçe Belediyesi tarafından Adalar Kent Konseyi’nin yönetimine verilen, tüm adalıların ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açık olarak sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler için bir araya geldiğimiz Çelik Gülersoy Kültür Sanat Merkezi'miz, iki kamu kurumunun hukuk ihtilafı yüzünden ciddi tehdit altındadır.

Milli Emlak Müdürlüğü 08.10.2018 tarihli tebligatı ile Adalar Belediyesi’nden Çelik Gülersoy Kültür Sanat Merkezi'nin olduğu alanı, kendi mülkünü işgal ettiği gerekçesi ile 15 gün içinde boşaltmasını istiyor. Bu durumda, Adalar Kent Konseyi aracılığıyla etkinliklerini gerçekleştirmek isteyen kimse bu alanı kullanamayacak.

Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait olsa da bir kamu mülkü olarak aslında vatandaşların malı olan bu alan üzerindeki ihtilafın toplum hayatında yaratacağı yoksunluğa izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Adalar, İstanbul’un doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri açısından çok önemli bir ilçesidir. Zenginlikleri ve güzellikleriyle dünyaca tanınmaktadır. Kışın 15 bin, yazın 75 bin, günü birlik ziyaretçilerle 100 binleri aşan nüfusuyla ilçemizde, Adalar Kent Konseyi’nin kamu yararına faaliyette bulunabileceği yeterlilikte, genişlikte ve merkezi konumda olan tek alan, Büyükada Kozalak sokağındaki "Çelik Gülersoy Kültür Sanat Merkezi”dir.

2010 yılında açılan ve yönetimi 2014 yılında Adalar Kent Konseyi'ne verilen bu alanda bugüne dek çocuklar, yetişkinler, hayvanlar ve doğa yararına yüzlerce etkinlik tamamen gönüllü emeğiyle gerçekleştirilmiş, adalar halkına ücretsiz sunulmuştur.

Burada toplantılar, çalıştaylar, atölyeler, konserler, sergiler, söyleşiler, tiyatro ve sinema gösterileri, konferanslar, kermeslerle birlikte; tüm adalı çocuklara ve gençlere yönelik sanatsal, kültürel, eğitsel faaliyetler yapılıyor. Adalar halkına açık resim, müzik, edebiyat ve kişisel gelişim kursları burada veriliyor. Adaların geleneksel spor faaliyetleri buradan yönetiliyor.

Ulaşım, imar planları gibi Adaların can alıcı sorunları ve geleceği ile ilgili tartışmalar, eleştiriler burada yapılıyor, raporlar bu mekanda hazırlanıyor ve Adalar Belediyesi Meclisine sunuluyor. Adaların aklı burada üretiyor ve kalbi burada atıyor.

2018 yılında Türkiye’nin değerli 3 üniversitesi öğrencileri ile bu mekanda çalışmalar yaptı.

Bu faaliyetlerin çeşitliliği ve niteliği düşünüldüğünde, Adalar Kent Konseyi ülkemizde en yoğun ve etkin çalışan konseylerden biridir.

Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’na göre “… kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.” Sosyal yaşamda bu kadar etkisi olan bir kurumun Adalar Belediyesi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasındaki hukuki sorunlar sebebiyle çalışmasını sekteye uğratmasına izin verilmemelidir.

Çelik Gülersoy Kültür Sanat Merkezi; Adalar Belediyesi’nden, ilgili kanuna göre belediyelerin “Kent Konseyi'nin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.” hükmüne uygun olarak 2014 yılında devir alınmıştır.

2018 yılına değin Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na göre kültür lejandına sahip olup sadece bu amaçlarla kullanıma açık olduğu halde, Milli Emlak tarafından ‘kültür merkezi ve sergi alanı olarak işgal edildiği’ gerekçesi ile geri alınmak istenmesi düşündürücüdür.

Ayrım gözetmeksizin bütün adalıların kullanabildiği, herkese açık faaliyetlerin yürütüldüğü, hukuka uygun olarak devralınmış bir yer için ‘işgal’ sözcüğünü kullanmanın duruma hiç uygun düşmediği sanırız yeterince açıktır.

Kamu idareleri, halkın hizmet almasını engellemek yerine, hizmetin engellenmesini önlemekle yükümlüdür. Bu anlayışa göre, Milli Emlak Müdürlüğü ile Adalar Belediyesi arasındaki hukuki sorunların çözümlenerek, Çelik Gülersoy Kültür Sanat Merkezi’nin yer aldığı bu alanın partiler üstü bir yaklaşımla ve kalıcı olarak Adalar Kent Konseyi’nin yönetiminde kalmasını ve böylece faaliyetlerimizin devamının mümkün olabilmesini talep ediyoruz.

Adaları yöneten bütün merkezi yönetim temsilcilerinden, belediye başkanı ve meclis üyelerinden, adalar sivil toplum kuruluşlarından, adalı esnaf odalarından, adalılardan ve adaları sevenlerden bu büyük kayba dur demelerini istiyor, destek ve dayanışma göstermelerini bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle.