Her alanda hızla kalkınmamız için Köy Enstitüleri tekrar açılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


 Ülkemizde güzel bir gelecek oluşturmak amacıyla her zaman eğitimde birtakım projeler denenmiştir. Köy Enstitüleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1940 yılında ortaya çıkardığı projelerden sadece bir tanesidir. 

 Peki dönemin Türkiye’si için çok önemli olan bu enstitülerin asıl işlevi nedir? Aslında Köy Enstitüleri’nin temel amacı, köyde yaşayan halkı üretici, girişimci ve çeşitli alanlarda başarılara sahip insanlar şeklinde yetiştirmektir. Öyle ki, o dönemde kırsal kesimlere eğitim vermeye giden öğretmenlerin sayısı azdı. Zorunluluktan değil özveriyle öğreten öğretmenlerin ortaya çıkması bir zorunluluktu. Ayrıca kırsal kesime giden öğretmenler de köyde yaşayan insanların ihtiyacı olan eğitimi veremiyorlardı. Köy Enstitüleri’nden mezun olan öğrenciler ise, köylere gidip öğretmen olacaklardı ve bu sorun ortadan kalkacaktı. Bu açıdan Köy Enstitüleri’nin verdiği eğitim diğer okullardan biraz farklıydı. Bir diğer deyişle enstitüler kendilerine özgü bir eğitim sistemine sahiptiler.

 Bu eğitim sistemi sayesinde köylerde yaşayan öğrenciler onlar için gereken tarım eğitimini kaliteli bir şekilde alıyorlardı. Burada temel amaç, tarımın daha bilinçli bir şekilde yapılması ve üretimin artmasıdır. Ayrıca, verilen temel dersler sayesinde de kırsal kesimin kültür seviyesi gitgide ilerliyordu. O dönem büyük bölümü kırsal kesimde yaşayan Türk toplumu için Köy Enstitüleri projesi gayet yerinde ve yararlıydı.

Zaten bu enstitülerde yetişen bütün öğrencilerin sadece köylerde öğretmenlik yapmadığı görülür. 23 enstitü mezunu genç, çeşitli dallarda profesör olmuştur. Köy Enstitüleri’nden bilim adamı, yazar, ozan, ressam olarak yetişen 180 kişinin adı bulunmaktadır. Ayrıca enstitülerden mezun olan 47 kişi politikacı ve parlamenterdir. Bunun yanında kitap yazan en az 150 Köy Enstitüsü mezunu yazar vardır. Yani, bu enstitülerin her alanda ülkeye faydalı olacak kişileri topluma kazandırmayı başardığı ortadadır.

Bu kişilerin yanında enstitülerin topluma kazandırdığı birtakım altyapı imkanları da bulunmaktadır. Çetin Yetkin’in raporlarına göre, 1940-1946 arası dönemde Köy Enstitüleri tarafından 15.000 tarla tarıma elverişli hâle getirildi. 750.000 yeni fidan dikildi. Ayrıca 36 ambar, 48 ahır, 12 elektrik santrali, 16 su deposu, 12 tarım deposu, 3 balıkhane ve 100 km yol halka kazandırıldı. Köy Enstitüleri kişileri daha kalifiye bir hâle getirmesinin yanında köy halkının yaşam kalitesini artırmıştır.

Topluma bu denli faydalı olan Köy Enstitüleri, 1944 yılından itibaren her sene ortalama 2.000 kişi mezun etti. Bu kurumların sayısı zamanla 21’i buldu. Türkiye eğitim alanında şahlanıyordu. Enstitüler, bugün bile yokluğu hissedilen geleceğe yönelik yetişmiş eleman çıkarmak için yarışıyorlardı âdeta.

Köy Enstitüleri Ders Programı
Kültür Dersleri:

Türkçe,
Tarih,
Coğrafya,
Yurttaşlık Bilgisi,
Matematik,
Fizik,
Kimya,
Tabiat ve Okul Sağlık Bilgisi,
Yabancı Dil,
El Yazısı,
Resim-İş,
Beden Eğitimi ve Ulusal Oyunlar
Müzik,
Askerlik,
Ev İdaresi ve Çocuk Bakımı,
Öğretmenlik Bilgisi: (a) Toplumbilim, (b) İş Eğitimi, (c) Çocuk ve İş Ruhbilimi, (d) İş Eğitimi Tarihi, (e) Öğretim Metodu ve Tatbikat,
Zirai İşletmeler Ekonomisi ve Kooperatifçilik.
Ziraat Ders ve Çalışmaları:

Tarla Ziraatı,
Bahçe Ziraatı,
Fidancılık, Meyvecilik ve Sebzecilik Bilgisi,
Sanayi Bitkileri Ziraatı,
Zooteknik,
Kümes Hayvanları Bilgisi,
Arıcılık, İpek Böcekçiliği,
Balıkçılık ve Su Ürünleri Bilgisi,
Ziraat Sanatları.
Teknik Dersler ve Çalışmalar:

Köy Demirciliği (nalbantlık, motorculuk),
Köy Dülgerliği (marangozluk),
Köy Yapıcılığı: (a) Tuğlacılık ve Kiremitçilik, (b) Taşçılık, (c) Kireçcilik, (d) Duvarcılık ve Sıvacılık, (e) Betonculuk,
Kızlar için Köy Ev ve El Sanatları: (a) Dikiş-Biçki, Nakış (b) Örücülük ve Dokumacılık, (c) Ziraat Sanatları.

 Köy Enstitüleri ezilen bireyin özgürleşmesi ve ülkenin eğitim yoluyla demokratlaşması niyetiyle kurgulanmış bir eğitim devrimidir. Günümüzde yararlanılması gereken ve bugün Finlandiya, Kanada ve hatta Amerika’da uygulamaları olduğunu bildiğimiz eğitim devrimi projesinin evrensel öğelerinin hayata geçirilmesi için günümüz koşulları ve aciliyet sırası göz önüne alınarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.