Petition Closed

20 Haziran 2012 günü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yönetiminde bir araya gelen balıkçılar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, bürokratlar ve STK temsilcileri 1 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girecek ve 31 Ağustos 2016 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan 3 No’lu Tebliğ'e ilişkin görüş ve önerilerini sundular.

2012-2016 yılları arasında, yani dört yıllığına geçerli olacak ve balıkçıların avlanmalarını ve bu avların satışını düzenleyecek 3 No'lu Tebliğ henüz yayınlanmadı. şu anda Bakanlık'ta, müşteşarların değerlendirmesi ertesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in imzasına sunulacak.

3 No'lu Tebliğ'i korumacı kurguladıklarına güvendiğimiz Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin bu çalışmalarının Bakanlık'ça da desteklenmesi en büyük arzumuzdur.

Zira, bereket onu korumayı bilenlerin mirasıdır çocuklarına!

İmza kampanyamızın amacı yokoluşun eşiğindeki denizlerimize bereketini iade etmenin çocuklarımıza borcumuz olduğunu 3 No'lu Tebliğ'in yayınından önce son bir kez daha ifade etmektir.

bu çağrının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndaki yetkililerin, başta Bakan Eker olmak üzere herkes tarafından duyulacağına ve destekleneceğine güveniyoruz.

Letter to
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Selami Gülay
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erdal Sumaytaoğlu
and 1 other
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dr. Ferhat ŞELLİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ankara

1 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girecek ve 31 Ağustos 2016 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan 3 No’lu Tebliğ'e ilişkin


Sayın Yetkili,

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yönetiminde 20 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da toplanan İstişare Kurulu'nda hazır bulunan Fikir Sahibi Damaklar hareketinin bir takipçisi ve bu denizlerin sürdürülebilirliğinden menfaati olan sade bir vatandaş, bir İstanbullu olarak, kurulda da ifade ve destek bulan öneriler doğrultusunda:

- 30 metreden sığ sularda gırgır ve çevirme ağları ile avcılığı yasaklanması,
- ekolojik bir koridor olan İstanbul Boğazı'nın gırgır ve çevirme ağları ile avcılığa kapatılması...

- İstanbul'da Adalar ve Ambarlı bölgelerinin rezerv alanı ilan edilmesi ve gırgır ve çevirme ağları ile avcılığa kapatılması...

- İstanbul ve Çanakkale dalyanlarının gırgır ve trollere uygulanan av yasağı dönemine denk bir takvimle çalışması...

- İstişare Kurulu'nda önerilen tüm boy yasaklarının yeni av sezonundan önce, mümkün olan en hızlı şekilde ilan edilmesi...

Kararlarının ivedilikle alınmasının denizlerimizin sürdürülebilirliği, balıklarımızın bereketi ve bizlerin de bu denizin yanı başında varlığımızı sürdürebilmemiz için elzem olduğu kanaatindeyim.

İstişare toplantısında sayın Durali Koçak “Tüm amacımız, balığın öncekinden daha az tutulmasını sağlamak ve canlılara en azından bir kere üreme şansı vermek. Çünkü hepimiz gördük, artık böyle gitmiyor ve deniz bitiyor.” dedi.

Katılıyorum.

Biliyorum ki zaman daralıyor. Denizlerimiz eksiliyor, balığımız yok oluyor.

Sayın Yetkili,

Lütfen sayın Bakan'ın ilgisine bu dilekçemi iletin, 2012-2016 Su Ürünleri Tebliği'nin tavizsiz ve fevkalade korumacı bir tebliğ olarak yayınlanmasını fevkalade gerekli ve fevkalade şart görüyorum. Bilmesini isterim ki denizlerimizi korumak için alacağı her kararın arkasında ben de onunla birlikte duracağım. Denizlerimize bereketini iade etmek için getirileceği tüm yasa, yasak ve düzenlemelerin ben de, en az onun kadar takipçisi olacağım.

Zira biliyorum, bereket, onu korumasını bilenlerin mirasıdır çocuklarına!

Hürmetlerimle.

Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar started this petition with a single signature, and now has 300 supporters. Start a petition today to change something you care about.