Güllük Körfezi Tehdit Altında!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Muğla ili, Milas ilçesi Kıyıkışlacık mahallesi 394 ada 649 parsele yapılması düşünülen Ayıldız Yük Tahmil ve Tahliyesi İskelesi ve Dip Tarama Projesi, Maden ve Konteyner Yükleme Boşaltma Limanı/İskelesi projesi, yaşam alanlarına huzur ve sükunu bozacak kadar yakın mesafede yer alacağından, ekolojik dengeleri de bozarak yaratacakları gürültü ve kirlilik nedeniyle balıkçılığa, turizme, çevreye ve de SİT alanı olması sebebiyle kültür varlıklarına verecekleri zarardan dolayı, bu projeye onay ve ruhsat verilmesine karşıyız.

Lütfen kampanyayı imzalayarak bize destek olun. Bu mesele sadece körfezin değil, ülke meselesidir.

Halkın katılımı toplantısı yapılmadan, ÇED’e (Çevre Etki Değerlendirmesi) gerek yoktur kararı 04.01.2021 tarihinde Muğla Valiliğince askıya çıkarılarak oldu bittiye getirilmek istenen Güllük Körfezi’ne yapılmak istenen 2ci maden nakliye limanı projesi eğer gerçekleşirse maalesef Kıyıkışlacık ve Güllük Körfezi'ni derinden etkileyecek.

Kıyıkışlacık Pencereli mevkii (eski büyük yıkık otelin bulunduğu koyda) 394 ada 649 parsele Maden ve Konteyner Yükleme Boşaltma Limanı yapılması için başvuruda bulunulmuş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 01.04.2020 tarihinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na, ve MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na proje teklifini gönderip, Meclis ve Kurum kararı alarak görüş bildirmelerini istemişti. Milas ve Muğla Büyükşehir Belediye meclislerinde oybirliğiyle partiler üstü bir kararla olumsuz görüş kabul edilmiş ve bu görüş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2020 tarih 80217 sayılı yazısına cevaben gönderilmişti. Halkın ve belediyelerin olumsuz görüşüne rağmen şahsa ait özel şirketin bu ısrarcı tutumu ve devlet kurumlarının halkın görüşünü ve kamu yararını değil şahsi kazanç peşinde koşan kişilerin yanında olması, başta Kıyıkışlacık halkını ve tüm Güllük Körfezi yaşayanlarını son derece mutsuz etmiştir. Turizm ve tarım alanı olarak ayrılmış bu bölgede sanayiye dönük faaliyetler geri dönülmez doğa katliamına ve çevresinde yaşayan insanların ata topraklarını bırakıp göç etmelerine neden olacak bu proje yüzünden çevre halkı son derece huzursuz.

Proje için gereken alt yapı anılan alanda yetersizdir, Yük iskelesine malzeme taşıyacak ağır vasıtalar da ayrıca çevreye doğaya ve mevcut altyapıya zarar verecek. Proje gerçekleşirse, limana ulaşacak dar yollardan onlarca TIR gece gündüz köyün dar yollarından geçecek. TIR trafiğine uygun olmayan bu yollarda yol alan ağır vasıtalar insan yaşamı için de son derece tehlikeli olacak.

Deniz trafiğinde de durum oldukça vahim bir durum alacak. Körfez, Güllük’te faaliyet gösteren Yükleme Boşaltma limanına yanaşan halihazırdaki 60.000-100.000 DWT’lik gemiler ve balık çiftlikleri nakliye gemileriyle doluyken, bir de üstüne daha büyük kapasitede 135.000DWT üzerindeki yük gemilerinin trafiği, denize bırakacakları kirlilik, yeni limanın yükü, çevresine vereceği gürültü, toz, ve trafiği binecek.

Çevreye vereceği diğer zararlara gelince; ekolojik dengeleri bozarken zaten can çekişen balıkçılığa da büyük darbe vuracak, artan deniz kirliliği ile bozulan deniz florası kısa ve uzun vadede balıkçılığı ciddi olarak sekteye uğratacak. Balıkçıların denizde ağ atacakları yer kalmayacak.

Bölge arkeolojik sit alanı olması sebebiyle, denize yapılacak dolgu ve söz konusu iskeledeki faaliyetler, daha büyük gemilerin yanaşabilmesi için, deniz tabanının eksi 7 metre 14.500 m2lik bir alanda derinleştirilmesi çalışmaları doğal tahribatlara yol açacağı gibi, olası kültür varlıklarına zarar verme riski de taşımaktadır.
Turizm bölgesi olarak anılan bölgede geçimini turizmden kazanan işletmeleri de bu proje direkt olarak etkileyecek. Gürültülü ortamda, kirli denizlerde tatil yapmak istemeyen yerli ve yabancı turistler, deniz manzarası yerine gemi atıklarını gözlemleyecek, kirli denize girmek istemeyecek, bir daha da yöreyi ziyaret etmeyecekler.Yatırımcılar hızla uzaklaşacak.
Yapılması düşünülen Maden ve Konteyner Yükleme Boşaltma Limanı/İskelesi projesi, yaşam alanlarına huzur ve sükunu bozacak kadar yakın mesafede yer alacağından, gürültü nedeniyle insanlara vereceği stresi, üzüntüyü, hava, kara, deniz ve görüntü kirliliğini de hesaba katarsak bu proje her yönüyle, Körfezin bu konumuna hiç de uygun olmayan bir projedir.

Bu proje gerçekleşirse cennet koyumuz ve Güllük Körfezi’nin kirliliği katlanarak artacak. Hali hazırda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın haritalarında Güllük Körfezi TURUNCU renkte yani çok kirli deniz kategorisindeyken (İzmir Aliağa KIRMIZI en kirli) bu proje gerçekleşirse denizimizin Kırmızı En Kirli kategorisine girmesi fazla sürmeyecek.
Kıyıkışlacık, Zeytinlikuyu, Boğaziçi, Güllük halkı olarak bu projeye tamamen karşıyız; bu projeye onay ve ruhsat verilmesini İSTEMİYORUZ..

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızdan yardım istiyoruz. Bu projeyi durdurun lütfen. Turizm ve balıkçılık alanı olmayan, sanayileşmeye uygun başka bir yerde yapılması uygundur. Lütfen sesimizi duyun..