Kampanya Kapatıldı

Doktorların da eş birleşimi sağlansın, çocuklarının göz yaşları dinsin...

Bu kampanya 4.089 destekçiye ulaştı


Eşi özel sektörde olan hatta son düzenlemelerle eşi kamu da olan doktorlar eş ataması yaptıramıyorlar ve aile bütünlükleri sağlanamıyor... var olan çocuklar ya annelerinden ya babalarından hatta kardeşlerinden ayrı hayat sürmek zorunda kalıyorlar....

Stratejik personel olarak tanımlanan (Tabip, eczacı, diş tabibi) bu insanlar için anayasamızın 41. Maddesi ihlal edilmiş oluyor.

Anayasamızın 41. Maddesine göre özetle;
" Aile, Türk toplumunun temelidir...
Devlet, ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri alır...
Her çocuk, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir." der.

Gerekçe olarak doğu boşalır, istanbul ankara izmir gibi iller dolar diye ifade ediliyor... halbuki şuan batıda bir çok ilde birçok branşta hekim açığı varken, doğuda kadro sayısından daha fazla hekim  bulunmakta ve poliklinik olmaksızın boş kalmaktalar. Kaldı ki aile birleşimi isteyen bir çok hekim eşinin yanına atanmazken, o illere halen mecburi hizmet  (Devlet Hizmeti) yükümlüsü olarak atama yapılmakta... ama eşi aynı ilde çalışanlar ise farklı illere gönderilmekte... 

Ocak 2016 da 360 gün primli olanların ataması yapılırken buna binayen bulunduğu şartlar nedeniyle iş değişikliği yapanlar mağdur oldular. Çünkü eylül 2016 da stratejik personel maddesi yeniden düzenlenerek süre 720'ye çıkartıldı... buna bağlı olarak gerek açılan bireysel davalar gerekse Stk, sendika, Diş Hekimleri Birliği ve Türk Tabibler Birliğinin açmış oldukları davalara Danıştay (27 Şubat 2017'de örneğin Diş Hekimleri Birliğine) yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna rağmen özel sektöre eş atamalarını halen uygulamaya koymayan bakanlık tebliğ edilmedi diyerek dilekçelere red verdi...

31 mayıs 2017 de Danıştaydan imzalanan karar  2 Haziran 2017 16:50-17:00 gibi Sağlık Bakanlığı' na iletildi...

Akabinde aynı gece 3 Haziran 2017 saat 2 de  Sağlık Bakanlığı mevcut yönetmeliğin 2 maddesini değiştirmek koşuluyla yeni yönetmeliği yayınladı... Bu kez durum daha da ağırlaştırılarak 1440 gün prime çıkartılıp, 5.ve 6. Bölgelere veya C ya da D hizmet bölgesine eş atamasını kabul edeceğini açıkladı...

5. 6. Bölge doğu ve güney doğu anadolu bölgesi oluyor... zaten özel sektörde çalışan eş işini taşıma ya da değiştirme imkanı olsa bu çabalara girmez...

Ülkemizde bir çok branşta ve hatta doktorlar arasında bile eşitsizlik uygulanmakta...

Bizlerde herkes gibi eşit uygulama ve haklar istiyoruz.

Bizde çocuklarımızın anne ve babasıyla ve kardeşleriyle aynı çatı altında büyüsün istiyoruz...

Bunun için stratejik personel  uygulamasının kalkmasını, daha adil ve eşit şartlarda uygulanan bir düzenleme istiyoruz; ve herkese eşit hakların uygulanmasını istiyoruz...

Sağlık bakanlığımızın ve diğer gerekli üst birimlerin bu durumla ilgilenmeleri umudundayız.

Saygılarımla,

Uzm.Dr. Ayşegül Taşkıran Çatak

 Bugün Ayşegül imzanı bekliyor!

Ayşegül Taşkıran Çatak bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Doktorların da eş birleşimi sağlansın, çocuklarının göz yaşları dinsin». Ayşegül ve imza atan diğer 4.088 kişiye katıl.