Ampliació línia addicional P3 Escola Can Fabra Curs 2018-2019

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


Iniciem aquesta mobilització per posar de manifest la mancança de places en les escoles públiques del barri de Sant Andreu. Fet que s’ha constatat de nou durant el procés de preinscripció a Segon Cicle d’Educació Infantil pel proper curs 2018-2019.

El número de places ofertat no cobreix la demanda. Hi ha escoles que han rebut un allau de sol·licituds però les que han quedat amb places lliures no poden absorbir el total de peticions rebudes.

Parlem de números. Tres escoles concentren el gruix de sol·licituds: Mestre Enric Gibert i Camins, Can Fabra i La Maquinista, amb una demanda en total de 70 places per sobre de l’oferta. Altres escoles del barri han rebut menys sol·licituds que places ofertades: Ignasi Iglésies, Eulàlia Bota, Turó Blau i El Molí de Finestrelles, que tenen un total de 49 vacants.

Segons aquesta realitat, 70 famílies no podran accedir a l’escola escollida en primera opció, i 21 no podran accedir a una escola pública en el seu barri.

Ens remetem a cursos anteriors en què amb uns escenaris similars, s’ha decidit a ampliar l’oferta amb una línia addicional (bolet) per donar cabuda al màxim de peticions d’escola pública, i fem aquesta petició per al proper curs 2018-2019.

Amb les dades recollides, creiem que està justificada l’ampliació, i per situació, nombre de sol·licituds i espais creiem que aquesta s’hauria de fer en l’escola Can Fabra, que té una posició millor que les altres dues més sol·licitades per assumir aquest bolet. Mestre Gibert té actualment 2 bolets i un problema palès de massificació i La Maquinista un problema d’espai en les instal·lacions. L’escola Can Fabra té actualment 2 bolets, en els cursos de 5è i 6è, de manera que pel curs vinent un d’ells finalitzarà l’escolarització i es podran reaprofitar els recursos per donar pas a la nova línia.

Posem en el vostre coneixement aquesta situació i demanem si us plau que l’atengueu per donar una resposta a la problemàtica.Hoy: Magda cuenta con tu ayuda

Magda Teruel Llorente necesita tu ayuda con esta petición «Consorci d'Educació de Barcelona: Ampliació línia addicional P3 Escola Can Fabra Curs 2018-2019». Únete a Magda y 271 personas que ya han firmado.