Петиция закрыта

Enforcement of sanctions against the Government of Azerbaijan

Эта петиция собрала 5 733 подписанта


Enforcement of sanctions against the Government of Azerbaijan.

Government of Azerbaijan vs. the People and Nature of Azerbaijan

An announcement to the whole World. Since the beginning of the 1990’s government officials, including mayors, secretaries of state, and town councils, have been conducting an unprecedented campaign to destroy Azerbaijan’s nature. Natural forests are being cut down. An illegal hunt is underway using the most barbaric methods, in which pregnant animals and their cubs are being killed. Fish are being killed by electric shocks, which leads to the destruction of all river and lake life. Fishing nets are in place on the shores of the sea year-round. Even nature reserves and national parks have become hunting grounds.

The most outrageous violence is targeted at homeless animals on the city streets, mainly dogs and cats. Despite the European Convention for the Protection of Pet Animals (Azerbaijan ratified this law in 2007), in which Article 12 requires the regulation of the number of homeless animals in a way “which does not cause pain, suffering or distress”, authorities are resorting to the most violent methods. Animals are being poisoned, shot, beaten to death with shovels, burnt alive, or simply taken to a designated territory, where they do not have food, water or medical assistance, and die from viruses, hunger or dehydration. One of these designated territories, which is located in Balakhany (suburb of Baku, the capital of Azerbaijan), is viewed by Animal Rights Defenders as resembling a death camp, similar to Nazi Germany’s Buchenwald concentration camp.

Violence against animals takes place in all cities of Azerbaijan. This issue is more intense in Baku, Sumgayit, Ganja, Sheki, Khirdalan, Naftalan, Lerik, Lankaran. People with criminal profiles, who got their high government positions as a result of the highly corrupt governmental system, are responsible for the Nature of Azerbaijan. The most odious, who cynically destroy our Nature and homeless animals are the mayor of Baku, Hajibala Abutalybov, and the mayor of Sumgayit, Zakir Farajov.

This practice of unprecedented violence against animals and the destruction of the natural habitat, receives the tacit support of the country’s leadership. Without this, the known fact of these crimes against Nature would have resulted in a few resignations and changes to the policy in question.

On the contrary, Animal Rights Activists are the ones being put under pressure, attacked, and threatened for simply demanding that the Government enforces it’s state laws and implements it’s obligations under international treaties. Animal Rights Activists constantly become victims of violence from the Government of Azerbaijan, which does not hold back from harassing their families, and even their children.

Often the situation gets to the point of absurdity, when police officers, who participate in the nightly shootings of stray animals, receive statements from the Animal Rights Activists the next morning about the exact same shooting incident.

This corrupted, authoritarian system does not allow for any protection of the rights of it’s citizens through the use of internal channels, which are supposed to protect their rights. Not through the Police, the courts’ system, The Ministry of Ecology, Ministry of Agriculture, Parliament, or The Commissioner for Protection of Civil Rights. Their main goal is to create an illusion of the active role of government, yet to kill the desire and call for justice that people have, impose apathy and force them to comply with the criminal, mafia games of the system.

This is why we are asking the World to help us!

Help us and yourself!

Nature is not the property of the corrupt government officials of Azerbaijan or of criminal mafia families, who with the help of law enforcement, the criminal justice system and security services keep the country under control.

We are asking the world to help civil society in Azerbaijan by imposing sanctions against the Government of Azerbaijan, until they begin to enforce state laws, international treaties, and until those who are guilty of destroying the animal world of Azerbaijan and persecuting concerned citizens are held responsible for their illegal actions.

The Earth is our home.

The Earth is your home.

The Earth is my home.


Azərbaycan hökümətinə qarşı sanksiya tədbiqi. Bütün dünyaya müraciət.

AZƏRBAYCAN HÖKÜMƏTİ, AZƏRBAYCAN TƏBİƏTİNƏ VƏ XALQINA QARŞI.

Bütün dünyaya müraciət. 90-cı illərdən başlayaraq, Azərbaycanın məmurları - yerli icra orqanları, bələdiyyə, nazirlik səviyyəsində - Azərbaycanın təbiətinə qarşı misli görünməmiş vəhşiliklər edilir. Meşələr, xüsusən bir-neçə əsirlik olan ağaclar məhv edilir. Qanunsuz olaraq, vəhşicəsinə ov aparılır-hətda hamilə heyvanları və balalarını öldürürlər, yüksək cəryanı, göllərə, çaylara  buraxmaqla balıqların  nəsillərini kəsirlər, dənizdə  bütün il boyu balıqları tutmaq üçün tor qurulur, ov hətda milli parklarda və qoruqlarda aparılır.

Ən böyük zorakılıq şəhərlərin küçələrində dolaşan sahibsiz heyvanlara-itlərə və pişiklərə qarşı gedir. HEYVANLARI MÜDAFİYƏ EDƏN AVROPA KONVENSİYASINA BAXMAYARAQ (Azərvbaycanda 2007-ci ildə ratifikasiya olunub) - 12-ci maddəsində heyvanların sayını məhz humanist üsulla tənzimləməyi tələb edir (üsullar hansılar ki, heyvanlarda nə fiziki nə də ki, psixi əziyyətlər gətirmir). Azərbaycan höküməti sahibsiz heyvanların sayını azaltmaq üçün ən qəddar və iyrənc addımlara əl atır-heyvanları zəhərləyirlər, güllələyirlər, bel ilə vurub öldürürlər, diri-diri sobalarda yandırırlar, ölümcül viruslu xüsusi yerlərə salırlar və heyvanlar orda susuz, yemsiz,  ölürlər. Balaxanıda ( paytaxt Bakının yaxınlığında) yerləşən bu cür yer, itlərin ölüm düşərqəsinə çevirilib. Heyvansevər və könüllülər arasında o yeri nasist düşərgəsi olan Buxenvalda oxşadırlar. Heyvanlara qarşı zorakılıq Azərbaycanın hər bir bölgəsində baş verir, amma ən ciddi və narahatedici vəziyyət Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, Şəkidə, Xırdalanda, Naftalanda, Lerikdə, Lənkaranda. Kriminal baxışlı məmurlar hansılar ki, bu vəzifəni ruşvət verməklə alıblar, həmin bu mafioz sistemi yaradan adamlar indi ən yüksək vəzifələrdə oturub Azərbaycanın təbiətinə cavabdehdilər. Heyvanlara qarşı zorakılıqda və təbiətə ziyan verməklə  seçilən ən odioz məmurlar, Bakı meri Həcibala Abutalıbov, Sumqayıt meri Zakir Fərəcovdur. Bütün bu yerli icra orqanları və bələdiyyələr heyvanlara və təbiətə qarşı zorakılığı yüksək dövlət dairələrdən rəsmi olmayan dəstək alırlar, əks halda mətbuatda çıxan fakt-sübutlar ictimaiyətləndirəndən sonra məmurlar çoxdan iş yerlərini itirərdilər, dövlət də öz siyasətini dəyişərdi.

Əksinə, məhz heyvansevər adamlar, könüllülər dövlətimizin qanunlarına riayyət edilməsinin və dövlətimiz öhtəliyi götürdüyü beynalxalq razılaşmalarının yerinə yetirməsinin çağırışına görə, məmurlar tərəfindən  müxtəlif təzyiqlərə, hədə-qorxulara məruz qalırlar. Heyvansevər adamlar  daima provokasiya obyekti olurlar. Hökümət hətda o adamların ailələrinə və uşaqlarına təzyiq göstərməyi çəkinmirlər.

Hətda çox vaxt absurd bir vəziyyət yaranır, itlərin gecələr güllələməsində polis işçiləri də iştirak edirlər. Səhərsi gün həmin polislər özlərinə qarşı şikayət ərizələri qəbul edirlər və ironiya ilə bu şikayətləri “araşdırırlar”

Vətandaşlar, bu rüşvətə batmış, avtoritar sistemin içində, daxili resurslar vasitəsi ilə özlərini  qoruya bilmirlər. Vətandaşlar, onların hüquqlarını və təbiəti  qorumaq üçün yaradılan hüquq-mühafizə orqanları, Ekologiya nazirliyi, İnsan Hüquqları üzrə Təşkilatlar və başqa qurumlar iflic vəziyyətindədir. Bütün bu qurumların məqsədi xalqın mübariz ruhunu məhv etməktir, hər şeyi ancaq göstərmə (üzdən) naminə edirlər, onlar istəyirlər ki, adamlar öz haqlarının uğurunda mübarizə aparmasınlar, hamı bu kriminal sistemə uyğun hərəkət eləsinlər.

Ona görə də biz bütün dünyadan kömək istəyirik!

Bizə və  özünüzə kömək edin!

Azərbaycan təbiəti ruşvətə uğramış, mafiya ailələrinin və polis orqanlarının, prokurorluğun deyil.

Xahiş edirik ki, Azərbaycan cəmiyyətinə köməklik edəsiniz. Bütün dünyadan xahişimiz odur ki, Azərbaycan ölkəsi bütün öhdəliyə götürdüyü qanunları tam riayyət edənə kimi, təbiətimizə ziyan vuran bütün məmurları cəzalandırana kimi  sanksiyalar tədbiq edəsiniz.

Bütün dünya, bizim evimizdir.

Bütün dünya sənin evindir.

Bütün dünya mənim evimdir.

 

Ввести санкции в отношении властей Азербайджана. Обращение ко всему миру.

Власти Азербайджана против природы Азербайджана и народа Азербайджана

Обращаемся ко всему миру. Начиная с 90-х годов чиновники Азербайджана – на уровне мэров, муниципалитетов, министров – проводят беспрецедентную компанию по уничтожению Природы Азербайджана. Вырубаются леса, вековые деревья. Ведется незаконная охота самыми варварскими методами – убивают беременных самок, детенышей, рыбу глушат током, уничтожая все поголовье в реках и озерах, на берегу моря сети стоят круглый год, охота ведется даже в заповедниках и национальных парках.

Особенное насилие идет против бездомных животных на улицах городов – собак и кошек. Несмотря на требование ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (Азербайджан ратифицировал еще в 2007 году), которая в статье 12 требует регулировать численность БЕЗДОМНЫХ животных только гуманными способами («способами, которые не вызовут неизбежной боли, страдания или душевных мук»), власти страны применяют самые варварские методы: травят бедных животных ядом, расстреливают, забивают лопатами, живьем сжигают в печах, свозят в отстойники, зараженные вирусами, где несчастные умирают без еды, воды и медицинской помощи. Отстойник для собак в Балаханах (пригород столицы страны) превращен в лагерь смерти – он ассоциируется у зоозащитников с нацистским лагерем Бухенвальдом.
Насилие происходит во всех городах Азербайджана. Особенно это проблема остра в Баку, Сумгаите, Гяндже, Шеки, Хырдалане, Нафталане, Лерике, Ленкорани. Люди с криминальным мировоззрением, добившиеся должностей благодаря коррупционной, мафиозной системе власти, занимают самые высокие посты, и вот такие одиозные фигуры отвечают за Природу Азербайджана. Самые одиозные фигуры в этой системе, цинично уничтожающие Природу и бездомных животных страны, это мэр города Баку Гаджибала Абуталыбов и мэр города Сумгаита Закир Фараджов.

Вся деятельность муниципалитетов, в их беспрецедентном насилии по отношению к животным и по уничтожению Природы Азербайджана, получает негласную поддержку руководства страны, исполнительной ветви власти, иначе обнародованные факты давно привели бы к отставкам и изменению проводимой политики.

Наоборот, именно активисты, зоозащитники подвергаются давлениям, нападениям, постоянным угрозам расправой и убийством, только за то, что требуют от властей исполнения законодательства Азербайджана, выполнения обязательств по международным договорам. Зоозащитники постоянно становятся объектами насилия и провокаций со стороны властей Азербайджана, которые не гнушаются оказывать давление даже на членов семей активистов, зоозащитников – и даже на их детей.

Часто ситуация доходит до абсурда – в ночных расстрелах участвуют сами сотрудники полиции, которые на утро принимают заявления от зоозащитников на самих себя, иронизируя над ситуацией.

Коррумпированная, авторитарная система не позволяет защититься гражданам внутренними ресурсами – обращения к органам, призванным охранять права граждан, Природу (такие как суды, полиция, Министерство экологии, Министерство сельского хозяйства, парламент, аппарат Уполномоченного по правам человека) остаются без внимания. Эти госструктуры занимаются профанацией, их главная цель – создать видимость бурной деятельности, убить в гражданах дух борьбы, стремления к справедливости, навязать им апатию, согласие на криминальные и мафиозные правила игры Системы и соучастие в этих правилах.

Потому мы просим мир помочь нам!

Помочь нам и самому себе!

Природа Азербайджана – это не собственность коррумпированных властей Азербайджана, чиновников от криминала, разных мафиозных семей, которые благодаря силе полиции, спецслужб, прокуроров держат под контролем страну.

Просим мир помочь гражданскому обществу Азербайджана – ввести санкции в отношении властей Азербайджана до реального выполнения ими законодательства Азербайджана, выполнения международных обязательств, наказания виновных в уничтожении Природы, животного мира Азербайджана, в преследовании неравнодушных граждан.

Вся Земля – наш Дом.

Вся Земля – твой Дом.

Вся Земля – мой Дом.Cегодня Elkhan рассчитывает на вас

Elkhan Mirzayev нуждается в вашей поддержке петиции «An announcement to the whole World: Enforcement of sanctions against the Government of Azerbaijan». Elkhan и 5 732 участника этой кампании рассчитывают на вас сегодня.