A ses senyories: Que es posin un 'burka' i intentin ser persones lliures // A sus señorías: que se pongan un 'burka' e intenten ser personas libres

Petición cerrada

A ses senyories: Que es posin un 'burka' i intentin ser persones lliures // A sus señorías: que se pongan un 'burka' e intenten ser personas libres

Esta petición ha conseguido 1362 firmas
donesenxarxa ha iniciado esta petición dirigida a A ses senyories (Grup parlamentari Esquerra Republicana de Catalunya) y

Demanem a ses senyories que usin aquesta presó de tela anomenada burka durant un dia i, portant-la, intentin exercir les seves llibertats democràtiques. Després, reflexionin i posin fre legal als qui invocant preceptes religiosos intenten que les dones siguin ciutadanes de segona al mateix temps que intenten confondre a l'opinió pública barrejant costums religiosos amb costums culturals.


Fa pocs dies es va sotmetre a votació en el Parlament de Catalunya una proposició de modificació de la llei de llibertats religioses. Les argumentacions que totes les persones representants dels diferents partits van anar desgranant per a no pronunciar-se sobre una imposició religiosa a les dones - el burka - van ser vergonyants, tal com es pot comprovar en el canal Parlament

Diferents grups de dones feministes de Catalunya i activistes de diferents
causes, juntament amb homes feministes, considerem que no podem tolerar que les imposicions religioses estiguin conculcant els drets de ciutadania de
les dones ni de ningú.


Creiem que les institucions polítiques han de defensar la Democràcia i els
drets que tantes lluites han costat i una de les principals formes de
defensar-los és considerar que l'espai públic és laic per evitar els abusos
que qualsevol religió exerceix sobre el desenvolupament del lliure albir de
les persones.


Atacar els drets de les dones des de posicions religioses és atacar els
principis de la mateixa democràcia.

Demanem, doncs, que cadascun dels grups parlamentaris es pronunciïn clarament a favor de prohibir aquests tipus de vestimenta, burca i nicab, que s'utilitzen per mostrar a tothom que una dona ha entrat en el mercat matrimonial i que, una vegada comprada, es tant sols una propietat privada que no te cap dret democràtic.

 

______________________________________________________________

 Pedimos a sus señorías que usen esa cárcel de tela llamada burka durante un día y, llevándola, intenten ejercer sus libertades democráticas. Luego, reflexionen y pongan freno legal a quienes invocando preceptos religiosos intentan que las mujeres sean ciudadanas de segunda, al tiempo que intentan confundir a la opinión pública mezclando costumbres religiosas con costumbres culturales.

Hace pocos días se voto en el Parlament de Catalunya una proposición de modificación de la ley de libertades religiosas. Las argumentaciones que todas las personas representantes de los diferentes partidos fueron desgranando para no pronunciarse sobre una imposición misógina a las mujeres - el burka - que utiliza argumentos religiosos fueron bochornosas, tal como se puede comprobar en la página del Parlament

Diferentes grupos de mujeres feministas de Catalunya y activistas de diferentes causas, junto con hombres feministas, consideramos que no podemos tolerar que las imposiciones religiosas estén conculcando los derechos de ciudadanía de las mujeres ni de nadie.

Creemos que las instituciones políticas deben defender la Democracia y los derechos que tantas luchas han costado y una de las principales formas de defenderlos en considerar que el espacio público es laico para evitar los abusos que cualquier religión ejerce sobre el desarrollo del libre albedrío de las personas.

Atacar los derechos de las mujeres también desde posiciones religiosas es atacar los principios de la propia democracia.

Pedimos, pues, que cada uno de los grupos parlamentarios se pronuncien claramente a favor de prohibir estos tipos de vestimenta, burka y nicab, que se utilizan para mostrar a todo el mundo que una mujer ha entrado en el mercado matrimonial y que, una vez comprada, es tan sólo una propiedad privada que no tiene ningún derecho democrático.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 1362 firmas

Comparte esta petición