ไม่เอา "แอมเนสตี้" ในประเทศไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


ไม่เคารพสิทธิของคนไทยและล่วงละเมิดคำสั่งศาล

ปกป้องผู้กระทำความผิดโดยใช้คำว่า #สิทธิมนุษยชน โดยไม่คำนึงถึงการกระทำผิดในขั้นอุกฤตเจตนาไตร่ตรองลงมือทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้กระทำความผิดต้องโทษประหาร กลับเรียกร้องสิทธิให้โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดกับครอบครัวของเหยื่อ และความสะเทือนใจในสังคม ที่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงกับอาชญากรเหล่านี้ที่รอวันรับอิสรภาพ เท่ากับเป็นการเปิดช่องทางให้คนทั่วไปได้ถูกล่วงละเมิดด้วยอาชญากรรมต่าง ๆ ไม่เป็นธรรมต่อสังคมและไม่ปลอดภัยกับการอยู่ร่วมกันในสังคม

ทางออกคือต้องการเคารพการตัดสินของศาล และร่วมกันปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคนในสังคมให้มีมโนสำนึกที่ดีมากยิ่งขึ้น ให้เกรงกลัวต่อกฎหมายอาญาบ้านเมือง