ให้ กลต. ออกกฏบังคับกองทุนใช้ผลตอบแทนรวมปันผลของดัชนีอ้างอิงในการแสดงข้อมูลในอดีตทั้งหมด

ให้ กลต. ออกกฏบังคับกองทุนใช้ผลตอบแทนรวมปันผลของดัชนีอ้างอิงในการแสดงข้อมูลในอดีตทั้งหมด

มีผู้สนับสนุน 109 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!
สร้างแล้ว
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

ปัญหา
ในอดีตกองทุนรวมหุ้นในประเทศไทยมักแสดงอัตราผลการดำเนินงานกองทุนในอดีตที่รวมปันผลเพื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ไม่รวมปันผล เนื่องจากปันผลมีอัตราเฉลี่ยเกือบ 3% ต่อปี ทำให้บิดเบือนการแสดงความสามารถในการลงทุนมาตลอดว่าสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิงได้

ตั้งแต่ต้นปี 2560 ก.ล.ต. แก้ปัญหานี้โดยการออกเกณฑ์ให้กองทุนใช้อัตราผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่รวมปันผล (เช่น SET TRI)แต่กลับไม่บังคับให้การแสดงผลการดำเนินงานก่อนปี 2560 ต้องใช้อัตราผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่รวมปันผลที่ถูกต้อง ทำให้บางกองทุนใช้ทั้งดัชนีอ้างอิงที่รวมปันผลสำหรับข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 แต่ยังใช้ดัชนีอ้างอิงที่ไม่รวมปันผลก่อน 2560 ซึ่งวิธีปฏิบัติเช่นนี้ ยิ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่นักลงทุนที่เข้าใจว่ากองทุนแสดงผลการดำเนินงานเทียบอัตราผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่รวมปันผลทั้งหมด และเป็นการบิดเบือนข้อมูลให้แสดงความสามารถกองทุนที่เกินความจริง

ปัญหาวิธีการปฏิบัติที่ใช้ดัชนีอ้างอิงแบบรวมปันผลและไม่รวมปันผล ผสมกันในเอกสารกองทุนนี้เป็นไปได้ยากที่จะให้บริษัทจัดการกองทุนทุกรายยอมปรับด้วยตนเองเนื่องจากจะทำให้ผลการดำเนินงานย้อนหลังดูแย่ลง ทางออกที่ง่ายมากคือการขอให้ กลต. ออกเกณฑ์บังคับกองทุนใช้ผลตอบแทนรวมปันผลของดัชนีอ้างอิงในการแสดงข้อมูลย้อนหลังในอดีตทั้งหมด กลต.ควรยืนเคียงข้างนักลงทุนเพื่อความถูกต้อง ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของทุกบริษัทจัดการได้อย่างยุติธรรม มิฉะนั้นบริษัทที่คำนึงถึงผู้ลงทุนกลับเสียเปรียบในการเปรียบเทียบ

ข้อมูลกราฟเพิ่มเติม เพื่อประกอบข้อเรียกร้องนี้
https://pantip.com/topic/37977594

มีผู้สนับสนุน 109 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!