เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎร

เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎร

มีผู้สนับสนุน 3,187 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!
หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
ชำนาญ จันทร์เรือง ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐ

หมุดคณะราษฎรหรือหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ 2475 เป็นสมบัติของสังคมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สังคมต้องช่วยกันนำคืนและเอาผิดผู้"ขโมย"ประวัติศาสตร์นี้

มีผู้สนับสนุน 3,187 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!
หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว