เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


หมุดคณะราษฎรหรือหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ 2475 เป็นสมบัติของสังคมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สังคมต้องช่วยกันนำคืนและเอาผิดผู้"ขโมย"ประวัติศาสตร์นี้วันนี้ – ชำนาญ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

ชำนาญ จันทร์เรือง อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าหน้าที่ของรัฐ: เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษร» คุณสามารถร่วมกับ ชำนาญ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 3,191 คน ได้แล้วตอนนี้เลย