ส.ว. ต้องงดออกเสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


ส.ว. ที่มาจากการสรรหาโดย คสช. คือ "ส.ว.พวกพ้อง" ที่เต็มไปด้วยญาติสนิท มิตรสหายของ คสช. ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐ

เข้าทำนองว่า “ประยุทธ์เลือกประวิตร แล้วประวิตรก็ไปเลือกน้องของประวิตร น้องของประยุทธ์ เพื่อนสนิทมิตรสหายของประวิตรและประยุทธ์ เพื่อกลับมาเลือกประยุทธ์ แล้วประยุทธ์ก็จะได้เลือกประวิตรอีกที” แค่ฟังเพียงเท่านี้ ก็สัมผัสได้ถึงความเป็น “ส.ว.พวกพ้อง” ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และไม่ได้เห็นหัวประชาชนมากแค่ไหน

อีกทั้ง การที่ คสช. แต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ซึ่ง พ.อ.ประวิตร ไม่ได้มีความเป็นกลางทางการเมือง แต่มีความสนิทสนามและใกล้ชิดกับ คสช. และพรรคพลังประชารัฐอย่างเห็นได้ชัดเจน การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 269(1) อย่างชัดแจ้ง และ ส.ว. ที่เกิดจากคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญดังกล่าว ก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโมฆะ

นอกจากนี้ ส.ว. ทั้ง 250 คน ยังมีที่มาซึ่งไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน และไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง อีกทั้งยังมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ได้เสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดแจ้ง

ดังนั้น ส.ว.จึงต้องงดออกเสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แล้วปล่อยให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของ ส.ส. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

โดยจะมีการนำทุกรายชื่อยื่นต่อ ส.ว. ในวันที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป