เยียวยาเกษตรกรโดยการช่วยรวมหนี้เกษตรกร มาเป็นจุดเดียว โดยปลอดดอกเบี้ย 5 ปี

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ดิฉันตัวแทนเกษตรกร นางวาสนา ดีทองหลาง จบแค่ ป.4 แต่มีความรู้เรื่อง "วิกฤตหนี้ ระดับชาติ"

ดิฉันเลยมาขอเสนอต่อท่านนายกฯ ให้มีการรวมหนี้เกษตรกรทั้งในระบบและนอกระบบเป็นก้อนเดียวกัน ให้ปลอดดอกเบี้ย 5 ปี แล้วส่งทุนคืนรัฐบาลอย่างเป็นธรรม

ยกตัวอย่างนะคะ ที่รัฐบาลให้พันธุ์ข้าวมา แล้วบอกว่าพันธุ์ข้าวอันนี้ดี คัดมาแล้ว พอเอามาปลูกจริงๆ นำไปขายก็ได้ราคาเท่าเดิมที่พ่อค้าคนกลางกำหนด โดยที่ไม่คำนึงถึงต้นทุนของเกษตรกรว่าลงทุนไปกับอะไรบ้าง ไม่ว่าจะ ราคาของปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้าที่เกษตรกรก็ต้องใช้เหมือนเดิม แต่เกษตรกรเลือกไม่ได้ อาชีพเกษตรกรก็คือชาวนา แล้วถ้าเกษตรกรขาดทุนหล่ะ ก็ต้องเอาเงินส่วนตัวมาใช้หนี้ ธ.ก.ส ทั้งทุนพร้อมดอกเบี้ย เลยทำให้เกษตรกรเป็นหนี้หัวฟู 

ดอกเบี้ย ธ.ก.ส ดอกเบี้ยเหมือนธนาคารพาณิชย์ ตอนไปกู้ไม่เคยสอนวิธีแก้หนี้ บอกแต่ว่าต้องส่งดอกเบี้ยทุกปีอย่าขาดพอเกษตรกรไม่มีจ่าย ธ.ก.ส ก็บอกอย่างเดียวว่า ให้ขายที่มาใช้หนี้ นี้หรือธนาคารเพื่อเกษตรกร

  ช่วยหน่อยเถอะค่ะท่านนายกฯ กระดูกสันหลังของชาติกำลังมีปัญหา

#นโยบาย by ประชาชน