ลงชื่อสนับสนุน ยุบพรรคอนาคตใหม่

ลงชื่อสนับสนุน ยุบพรรคอนาคตใหม่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!
หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
Soracha Thammasit ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ศาลรัฐธรรมนูญ และ

ตั้งแต่มีการก่อตั้ง พรรคอนาคตใหม่ ใีแนวทางนโยบาย ที่หัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค อนาคตใหม่ กล่าวปราศรัยในที่สาธารณะ. มีเนื้อความ เข้าข่ายเป็นปรปักษ์ต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีเนื้อหาในการต่อต้านจารีตประเพณีอันดีของไทย อาธิเเช่น.                 #หากได้เป็นนายก จะแก้ไขกฎหมาย ม112 และจะไม่อนุญาตให้พระมหากษัตริย์แสดงพระกระแสดำรัสต่อสาธารณะ.                                                                             #เกล่าวตำหนิยิ้มสยาม ของคนไทยว่าเป็นคนที่ไม่มีจุดยืน.              #เลขาธิการพรรคเคยเสวนาวิจารณ์ การปกครองแบบกษัตริย์ในแนวทางที่ ต่อต้านและเป็นปรปักษ์กับ ระบบกษัตริย์                      ทัศนคติของหัวหน้าพรรคและรองหัวหน้าพรรค เป็นอันตรายต่อ พระมหากษัตริย์ไม่ควรให้เข้าใกล้ชิดและถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท จึงเห็นว่าสมควรยุบพรรคที่มีนโยบาย ขัดกับรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เอาไว้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!
หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม