ขอเสียงสนับสนุน #ไม่เลื่อน วันเลือกตั้งต้อง 24 ก.พ!

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


อย่า ... โยงเรื่องล้มเจ้า
อย่า ... โยงเรื่องพระราชพิธีที่คนไทยรอคอย
อย่า ... สร้างความแตกแยกเพราะอยากเชียร์ คสช.
อย่า ... เสี้ยม
อย่า ... สร้างเรื่อง ได้โปรด ‼️‼️‼️

ความจริง คือ ไม่รับผิดชอบคำพูด
ความจริง คือ ทำการใหญ่ แต่แผนงานมั่ว
ความจริง คือ ทำให้องค์กรอิสระหมดค่า หมดราคา
ความจริง คือ ไม่ละอายใจต่อความผิดพลาดของตัวเอง
ความจริง คือ ...?ทิชา กำลังรอให้คุณช่วย

ทิชา ณ นคร อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ร้องเรียนกกต. ขอยืนยันวันเลือกวันเดิม 24 ก.พ!» คุณสามารถร่วมกับ ทิชา และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 3,781 คน ได้แล้วตอนนี้เลย