เอาผิดทางกฎหมาย ผู้ชายทำท้องแล้วทิ้ง

เอาผิดทางกฎหมาย ผู้ชายทำท้องแล้วทิ้ง

สร้างแล้ว
2 กรกฎาคม ค.ศ. 2019
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
ผู้สนับสนุน 23เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

เรื่องเซ็กซ์กับผู้ชายนั้น มันอยู่ข้างๆ กัน แต่หากรักจะชิงสุกก่อนห่ามแล้วก็ต้องรู้จักการป้องกัน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องฝ่ายหญิงตั้งท้อง และ ปัญหานี้จะไม่ใช่ปัญหา เมื่อฝ่ายชายยินยอมที่จะรับผิดชอบ และ ทางฝ่ายหญิงเขาก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเกิดว่า ผู้ชายไม่รับ ปัญหาต่าง ๆ ย่อมตามมาอย่างแน่นอน เช่น การทำแท้งเถื่อน ซึ่งเกี่ยวพันทั้งชีวิตของแม่ ชีวิตของเด็ก และ ชีวิตของคนรอบข้าง จนลุกลามกลายเป็นปัญหาของสังคม เด็กหญิงที่ตั้งท้อง ส่วนมากโรงเรียนก็จะไล่ออก แต่ฝ่ายชายกลับเรียนอยู่ได้ บางรายไปทำคนอื่นท้องอีก เป็นการไม่ยุติธรรมต่อฝ่ายหญิง และเหตุผลส่วนใหญ่ของการไปทำแท้งก็คือ ไม่สามารถเรียนต่อได้ และ มีอีกหลายปัญหาที่ตามมา เช่น แม่เลี้ยงเดี่ยวมีมากขึ้น ปัญหาการทำแท้งที่ส่งผลต่อสุขภาพ  และ ความปลอดภัย ครอบครัวหลายผัวหลายเมีย  ที่ส่งผลอย่างมากกับความอบอุ่นของครอบครัว และ เด็กจากการขาดความรับผิดชอบ  จะเติบโตไปพร้อม ๆ กับภาพความบิดเบี้ยวของครอบครัว

ผู้หญิงส่วนหนึ่งเมื่อท้อง  และ ฝ่ายชายไม่ดูแล  ไม่รับผิดชอบ  มักรับผิดชอบตัวเอง  เพราะด้วยกรอบ  การท้องไม่มีพ่อ  ผ่านไปกี่สมัย  ยังเป็นเช่นเดิม  คือ น่าอาย  น่าตำหนิ  ทำตัวไร้ค่า  โดยขาดการพิจารณารอบด้าน  และ ฝ่ายชายก็รอดจากการเป็นจำเลยสังคม  เพราะผู้หญิงเอง  เมื่อเกิดปัญหา  ก็มักจะ  ไม่โวยวายเรียกร้อง

ปัจจุบันกรณีที่ฝ่ายชายทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับผิดชอบไม่ได้มีโทษทางอาญา นอกจากการข่มขืน หรือ พรากผู้เยาว์ แต่สามารถฟ้อง เรียกร้องให้ฝ่ายชายรับผิดชอบ ค่ากินอยู่ ค่าเล่าเรียน และ ค่าใช้จ่ายของเด็กได้ แต่อย่างไรก็ตามภาระทั้งหมดก็จะตกอยู่กับฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียว

กฎหมายปัจจุบันที่เกี่ยวข้องก็มีเพียงประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก ก็ดูจะเอาผิดแต่ฝ่ายหญิง และ ผู้รับทำแท้งเถื่อนเป็นหลักเท่านั้น

จึงอยากเสนอให้มีการเพิ่มกฎหมาย

โดยกำหนดบทลงโทษผู้ชายที่ทำผู้หญิงท้องและไม่รับผิดชอบ

ต้องได้รับโทษ จำคุก 2 ปี รวมทั้งพ่อแม่ผู้ชายต้องรับโทษด้วยถูกปรับ

พร้อมจ่ายค่าชดเชยการเลี้ยงดู

การมีกฎหมายนี้จะเป็นมาตรการป้องปราม หรือ อย่างน้อยก็ทำให้ผู้ชายรู้จักป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัย และ มีความรับผิดชอบมากขึ้น

ท้องต้องดูแล  ถ้าไม่พร้อมดูแลต้องป้องกัน

หญิงต้องรู้  ชายต้องทราบ เป็นข้อตกลงร่วมกัน

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 23เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ผู้มีอำนาจตัดสินใจ