ขึ้นทะเบียน หมา-แมว ฟรี2ปี

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


           จากการที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สาเหตุที่มาของร่างกฎหมายดังกล่าว มาจากปัญหาการทิ้งสุนัขและแมวในที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่เจ้าของไม่ประสงค์จะดูแล สัตว์เหล่านั้นจึงนำมาปล่อย อาจจะเกิดปัญหาสัตว์จรจัด โรคระบาดสัตว์และอันตรายที่เกิดจากสัตว์จรจัดนั้นและไม่มีผู้รับผิดชอบ

            แต่ในช่วงที่เริ่มต้นนี้เราจึงมาจำกัดประเภทของ “สัตว์เลี้ยง” ที่ “หมา”และ“แมว”ก่อน ซึ่งโดยหลักการทุกคนที่เป็นเจ้าของสัตว์ควรจะต้องขึ้นทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น ประชาชนทั่วไปที่ซื้อสัตว์มาเลี้ยง  จิตอาสา สถานสงเคราะห์   หรือคนที่เลี้ยงเพื่อการค้า ส่วนจะมีค่าธรรมเนียมหรือเป็นเรื่องที่เราต้องมาตกลงกัน  ซึ่งการขึ้นทะเบียนนั้นถือว่าเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของคนที่มีสัตว์เลี้ยง ถ้าแค่เงินขึ้นทะเบียนคุณยังเสียไม่ได้แล้วค่าอาหาร ค่าวัคซีน หรือค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำนวนมากกว่าการขึ้นทะเบียนเสียอีกคุณจะยอมเสียหรือไม่ ?  เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าคุณจะรับสัตว์มาเลี้ยง คุณก็ต้องขึ้นทะเบียน

              และเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนไหว ดังนั้น เมื่อสังคมเห็นว่าต้องมีการผ่อนปรนบ้าง ผมก็เห็นด้วย แต่เราคงไม่ผ่อนปรนแบบไร้ขีดจำกัด หรือละเว้นไปเลย เพราะฉะนั้นโดยหลักการ การเก็บค่าธรรมเนียมควรจะต้องมี แต่จะเก็บตามประเภทของผู้เลี้ยงแบบไหน ไม่ว่าคุณจะเป็นประชาชนทั่วไปที่ซื้อสัตว์มาเลี้ยง  สถานสงเคราะห์   หรือคนที่เลี้ยงเพื่อการค้า ก็ดูตามความเหมาะสม ซึ่งไม่ควรจะเป็นราคาที่ตายตัว แต่จากที่เป็นข่าวมาถึงเก็บเลย 450 บาท ก็คงจะไม่ใช่ เพราะนั่นส่งผลกระทบอื่นๆตามมาอีกไม่น้อยเช่น กรณีที่เจ้าของบางรายไม่ต้องการรับภาระตรงนี้ ก็อาจจะนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อย หรือคนบางคนที่เมตตารับเลี้ยงสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งบางคราวหลายสิบตัว บางคราวเป็นร้อยตัว หากต้องมาแบกรับภาระค่าขึ้นทะเบียนอีก ก็อาจต้องปล่อยสุนัขและแมวไป ผลที่ตามมา คือ จะมีสุนัขและแมวจรจัดถูกทิ้งเพิ่มขึ้นอีกมาก และล่าสุดก็เริ่มมีข่าวคราวชาวบ้านนำสุนัขและแมวไปปล่อยทิ้งตามวัดกันแล้ว

                ดังนั้น เพื่อให้ทั้งภาครัฐ และประชาชนได้เตรียมตัว และตั้งหลัก  โดยในระยะเริ่มต้นต้องไม่มีการเสียค่าธรรมเนียม แต่ก็ต้องมาดูว่าระยะเวลาเท่าไรจึงจะเหมาะสม  สมมติว่า 1 ปี ทางภาครัฐอาจจะเตรียมตัวไม่ทัน ผมจึงเห็นว่า 2 ปี น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะอย่าลืมว่าสัตว์ออกลูกได้ตลอด ถ้าปล่อยไว้ให้นานเกินไป ยิ่งนาน จำนวนประชากร จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ยิ่งจัดการได้ยาก ยิ่งเป็นปัญหา ที่สำคัญทั้งภาครัฐ และ ประชาชน ต้องช่วยกันตรวจสอบจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยง

            ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอมาเสนอนโยบาย ขึ้นทะเบียน หมา-แมว ฟรี2ปี ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจาก นโยบายนี้คือจะทำให้เราทราบจำนวนประชากรของสัตว์เลี้ยง และ จำนวนสัตว์จรจัดที่แท้ เมื่อรู้จำนวนที่แท้จริงแล้ว เราสามารถหาวิธีจัดการ เช่น ทำหมัน และวัดผลการทำงาน เพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัดลงได้ในที่สุด