รัฐจัดให้ แยกขยะ แลกเงิน

ความเคลื่อนไหว:#ขยะพลาสติก
หนึ่งใน 13 แคมเปญในความเคลื่อนไหว #ขยะพลาสติกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวบน Change.org

รัฐจัดให้ แยกขยะ แลกเงิน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 75,000 คน!
หากถึง75,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org

ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กทม และ

                                                  แยกขยะ แลกเงิน              

หากพูดถึงปริมาณขยะในสังคมของเรานับวันยิ่งมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม นอกจากการลดปริมาณขยะแล้ว การคัดแยกขยะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การนำขยะมารีไซเคิลนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกลไกที่สำคัญในการคัดแยกขยะ ก่อนอื่นจะต้องทราบว่าขยะประเภทใดบ้างที่เป็นความต้องการของตลาดรีไซเคิล และ ควรจัดการกับขยะเหล่านี้อย่างไร ก่อนนำไปขายเพื่อให้ได้ราคาดี

ประเภทพลาสติก

ขยะประเภทพลาสติกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ส่วนมากทำมาจากพลาสติก เช่น ขวดนม กระป๋องยา ขวดอาหาร เป็นต้น เนื่องจากคุณสมบัติที่เหมาะสมของพลาสติกซึ่งมีน้ำหนักเบา สีสันสวยงาม ไม่เป็นสนิม ทนทาน และมีหลายประเภทจึงทำให้สามารถนำพลาสติกมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย การกำจัดขยะพลาสติกโดยการฝังกลบไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง เนื่องจากขยะพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทุกประเภท

ประเภทกระดาษ

ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนและสำนักงานจะมีกระดาษเป็นองค์ประกอบที่สำคัญตัวหนึ่ง เนื่องจากในชีวิตประจำวันของเราจะต้องเกี่ยวพันกับการใช้กระดาษ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ กระดาษคอมพิวเตอร์ ถุงกระดาษ กระดาษลัง เป็นต้น กระดาษเหล่านี้สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้

ประเภทแก้ว

ขวดแก้วทุกประเภทสามารถนำมารีไซเคิลได้แต่ขวดแก้วแต่ละประเภท แต่ละสี จะมีราคาต่างกัน คือ ขวดแก้วสีขาวจะมีราคาดีที่สุด รองลงมาคือสีชาและสีเขียว ถ้าเป็นขวดดีไม่แตกก็จะได้ราคาสูงกว่าขวดแตกหรือเศษแก้ว ดังนั้นควรมีการคัดแยกแก้วออกตามสี

ประเภทโลหะประเภทอะลูมิเนียม  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

(1) อะลูมินียมหนา เช่น อะไหร่เครื่องยนต์ ลูกสูบ อะลูมิเนียมาอัลลอย ฯลฯ

(2) อะลูมิเนียมบาง เช่น หม้อ กะละมังซักผ้า ขันน้ำ กระป๋องเครื่องดื่ม ฯลฯ

ราคาซื้อขายโลหะประเภทอะลูมิเนียมมีราคาตั้งแต่ 10 บาท ถึง 45 บาท แล้วแต่ประเภท อะลูมิเนียมหนาจะมีราคาแพงกว่าอะลูมิเนียมบาง แต่ขยะอะลูมิเนียมที่พบมากในกองขยะส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระป๋องเครื่องดื่ม เช่น กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์  โดยเฉพาะกระป๋องน้ำอัดลมจะเป็นขยะที่มีปริมาตรมาก ดังนั้นก่อนนำไปขายควรจะอัดกระป๋องให้มีปริมาตรเล็กลงเพื่อที่จะได้ประหยัดพื้นที่ในการขนส่ง สำหรับการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียมนั้นพ่อค้ารับซื้อของเก่าจะทำการอัดกระป๋องอะลูมิเนียมให้มีขนาดตามที่ทางโรงงานกำหนดมา กระป๋องอะลูมิเนียมสามารถนำกลับมารีไซเคิลซื้อได้หลาย ๆ ครั้ง ไม่มีการกำจัดจำนวนครั้งของการผลิต เมื่อกระป๋องอะลูมิเนียมถูกส่งเข้าโรงงานแล้วจะถูกบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วหลอมให้เป็นแท่งแข็ง จากนั้นนำไปรีดให้เป็นแผ่นบางเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานผลิตกระป๋องเพื่อผลิตกระป๋องใหม่

จากแนวคิดที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ สร้างค่านิยมของสังคมไทยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จึงอยากให้รัฐบาล สนับสนุน การแลกขยะเป็นเงิน รัฐจัดให้ แยกขยะ แลกเงิน

โครงการกำหนดให้ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะมูลฝอย ซึ่งมีราคากลางรับซื้อขายขยะ โดยภาครัฐจัดการประมูลรายปีให้เอกชนประมูลซื้อรีไซเคิลต่อจากภาครัฐ ตามโซนซึ่งอาจพิจารณาจากเขตการปกครอง หรือท้องถิ่น ดังนั้นราคาจะถูกกำหนด(สะท้อน) โดยอุปสงค์และอุปทานจริงแต่ละพื้นที่อาจมีมูลค่าขึ้นลงไม่เท่ากันได้

ภาครัฐมีหน้าที่กำกับดูแล ควบคุมกติกา จัดการประมูลให้เอกชนมาซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปแปรรูปต่อไป และเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืนต่อเนื่องของโครงการรัฐบาลอาจเริ่มจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อนำร่องก่อนในเขตกรุงเทพมหานคร และขยายไปทุกครัวเรือนในอนาคต

ประชาชนทุกคนจะมีหน้าที่คัดแยกขยะในครัวเรือนของตน และวางไว้หน้าบ้านตามวันที่ภาครัฐนัดเข้าทำการจัดเก็บ ซึ่งขยะดังกล่าวประชาชนเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในขยะรีไซเคิลที่ตนคัดแยก และสามารถนำไปมอบให้ผู้ใด หรือภาครัฐโดยไม่คิดค่าราคาก็ได้ แต่หน้าที่ของประชาชนคือต้องคัดแยกขยะเท่านั้น ส่วนรายได้ขึ้นกับความประสงค์ส่วนบุคคล

การขนส่งเอกชนเป็นผู้รับภาระจัดทำรถรับซื้อขยะรีไซเคิลใช้รถของเอกชน หรือสามารถใช้รถบรรทุกขยะของเทศบาลมาประยุกต์ใช้(บางกรณี) และจัดทำระบบสะสมเงิน เมื่อนำขยะมาขายก็จะสะสมเป็นเงินเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

มีแอพพลิเคชั่นโดยกรรมสิทธิ์เป็นของภาครัฐ และสามารถแสดงข้อมูลราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ณ ปัจจุบัน แผนการเข้าจัดเก็บ ปริมาณเหรียญคะแนนที่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลหรือเงินสดได้ผ่านการแลกทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงแสดงข้อมูลของประชาชนผู้ที่สามารถทำการคัดแยกขยะได้สูงสุด และต่อเนื่อง ฯลฯ

ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้จริง โดยรถขยะจะเก็บขยะรีไซเคิลอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

โดยเริ่มจากการรับซื้อบรรจุภัณฑ์ 5 ประเภท คือ

1. ขวดน้ำดื่มพลาสติก (Pet)

2. กระดาษทุกประเภท ขาวดำ น้ำตาล กระดาษสี

3. กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องอลูมิเนียม

4. แก้วทุกสี เขียง ขาว แดง

5. พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก กระป๋องยา ขวดอาหาร

หากนโยบายนี้เกิดขึ้น อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนตื่นตัวในการคัดแยกขยะมากขึ้น

นำไปสู่เมืองที่สิ่งแวดล้อมดีขึ้นหากมีการคัดแยกอย่างถูกวิธี สิ่งดี ๆ ก็ตามมา ไม่ว่าจะเป็น

-            ระเบียบวินัยของประชาชน

-            เจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน

-            ค่ากำจัดขยะของรัฐบาลจะลดลง

-            เมืองหรือชุมชนสะอาดสะอาด น่าอยู่

เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ด้วยการคัดแยก สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนตื่นตัวในการคัดแยกขยะมากขึ้น

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 75,000 คน!
หากถึง75,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org