ร่วมลงชื่อถอดถอนดวงอาทิตย์ จากการเป็นดาวฤกษ์ในระบบสุริยะ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!


ดวงอาทิตย์ คือดาวฤกษ์ดวงเดียวในระบบสุริยะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.39ล้านกิโลเมตร ใหญ่กว่าโลก109เท่า บัดนี้ได้สร้างความคับแค้นใจต่อพี่น้องประชาชนคนไทย และเพื่อนร่วมโลกที่อาศัยในเส้นศูนย์สูตรมามากพอแล้ว เราจะร่วมเป็นหนึ่ง ถอดถอน ดวงอาทิตย์ ออกจากระบบสุริยะ