ปิดแคมเปญรณรงค์

ลดจำนวนถังขยะในกรุงเทพมหานคร

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 74 คน


#นโยบายByประชาชน

สวัสดีครับ ผม รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล หรือ ดร.โอ ปัจจุบันผมเป็นอาจารย์สอนภาควิชาวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยะถือเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมของเรามาเป็นเวลานาน โดยเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งคนทิ้งขยะประมาณ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งตลอด 15 ปีที่ผ่านมาจำนวนขยะมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ซักที ผมคิดว่าเราถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาจัดการกับขยะอย่างจริงจังกันสักที

ขยะและน้ำเสียเป็นส่วนหนึ่งให้ผมเลือกเรียนภาควิชาวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผมก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนที่คณะดังกล่าวเช่นกันครับ มี campaign นึงที่ดังมากและผมจำขึ้นใจมาจนถึงทุกวันนี้คือ ตาวิเศษ อย่าทิ้งขยะ campaign นี้ทำให้ทุกคนพยายามที่จะไม่ทิ้งขยะลงบนถนน แต่ปัจจุบันผมก็ไม่เห็น campaign นี้แล้ว

ผมจึงขอเสนอนโยบายลดจำนวนถังขยะออกให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเริ่มจากสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งก่อน หลายๆคนคงจะสงสัยว่า ทำแบบนี้จะเป็นการลดขยะได้จริงหรือไม่ หรือ มีกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี หรือ ไต้หวัน มีถังขยะในที่สาธารณะน้อยมาก ดังนั้น เมื่อไม่มีที่ทิ้งขยะผมจึงเก็บขยะมาทิ้งที่โรงแรม

ดังนั้นผมจึงขอนำเสนอนโยบายลดจำนวนถังขยะ โดยมี 4 ปัจจัยหลักครับ ซึ่งจะเป็นกุญแจไขปัญหาขยะออกไปจากสังคมของเราคือ

  1. เมื่อไม่มีถังขยะ ปริมาณขยะจะมีเยอะมาก ทำให้ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องหันมาสนใจและหาวิธีจัดการอย่างถูกต้อง
  2. สร้างทัศนคติและความรับผิดชอบกับประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยต้องกระทำทุกภาคส่วน จากเดิมที่มีถังขยะอยู่มากมาย ทำให้เรารู้สึกสบายอยากจะทิ้งขยะที่ไหนก็ได้ เมื่อลดจำนวนถังขยะจะสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างจิตสำนึกให้กับทุกๆคน
  3. มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้นโยบายนี้ประสบความสำเร็จได้
  4. การให้ความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการจัดการขยะ ยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งลดจำนวนถังขยะให้น้อยลงในพื้นที่สาธารณะ ทำให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องคิดก่อนที่จะซื้อของ และ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับทุกๆ คนด้วย


Pisut กำลังรอให้คุณช่วย

Pisut Pianmanakul อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร: ลดจำนวนถังขยะในกรุงเทพมหานคร» คุณสามารถร่วมกับ Pisut และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 73 คน ได้แล้วตอนนี้เลย