ล่ารายชื่อผู้ไม่เห็นด้วย ที่ธนาคารกรุงเทพ จะงดการทำธุรกรรมกับ Web exchangeTDAX

ปิดแคมเปญรณรงค์

ล่ารายชื่อผู้ไม่เห็นด้วย ที่ธนาคารกรุงเทพ จะงดการทำธุรกรรมกับ Web exchangeTDAX

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 458 คน


ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ในการใช้จ่าย หรือลงทุน 

crypto currency , ico ก็เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยแค่ขอความร่วมมือ ไม่ได้มีกฏหมายมาบังคับแต่อย่างใด

ธนาคารไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการจะระงับการให้บริการ เพราะ ไม่มีกฏหมายข้อใดมาจำกัดสิทธิ์

อย่าให้ใครมาจำกัดสิทธิเสรีภาพในการลงทุน เพราะเพียงแค่เขาไม่รู้จักมันดีพอฤทธรุธ อยากให้คุณช่วย

ฤทธรุธ เกศชัยกุลรัตน์ ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ: ล่ารายชื่อผู้ไม่เห็นด้วย ที่ธนาคารกรุงเทพ จะงดการทำธุรกรรมกับ Web exchangeTDAX» ร่วมกับ ฤทธรุธ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 457 คน