หยุดปล้นก๊าซอ่าวไทยบงกช-เอราวัณ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!


ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ รัฐต้องได้มากกว่าเอกชน ไม่ใช่เอกชนได้ 70 รัฐได้แค่ 30กรกช กำลังรอให้คุณช่วย

กรกช วัฒนศาสตร์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ประชาชน: หยุดปล้นก๊าซอ่าวไทยบงกช-เอราวัณ» คุณสามารถร่วมกับ กรกช และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 274 คน ได้แล้วตอนนี้เลย