ขอเสียงสนับสนุน "พรรคการเมืองจะอยู่หรือไป คนตัดสินใจควรเป็นประชาชน"

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!


การที่พรรคไทยรักษาชาติมีการยื่นเสนอรายชื่อเคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จนเป็นสาเหตุให้กกต.สรุปผลไม่รับรองและมีมติยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำการยุบพรรค โดยที่ไม่มีการเปิดโอกาสให้พรรคได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมาย เราขอเสียงสนับสนุนจากคนไทยที่คิดเห็นว่าการสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ที่ใช้เวลาในการพิจารณาเพียง 5 วัน เป็นสิ่งที่ไม่สมควร และเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ เราขอสนับสนุนหลักการที่ว่า "พรรคการเมืองจะอยู่หรือไป คนตัดสินใจควรเป็นประชาชน"