ปิดแคมเปญรณรงค์

ยกเลิก การริดรอนสิทธิมนุษยชนในระบบการศึกษา

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 387 คน


"สิทธิมนุษยชน" คําๆนี้มีความหมายสากลเเละก็เป็นที่ยอมรับในสากลอีกเช่นกัน
ความหมายของมันคือการรับรองซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งคําว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นโดยรวมเเล้วหมายถึงอิสระที่มนุษย์สามารถเลือกสิ่งต่างๆได้โดยใช้เหตุเเละผลรองรับการเลือกสิ่งเหล่านั้น
เเต่ในตอนนี้โรงเรียนในประเทศไทยได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านั้นเเละบดมันกลายเป็นผุยผง การสร้างค่านิยมผิดๆ จําพวก "ไม้เรียวสร้างคน" หรือ "ลงโทษไปเพราะรัก" การสร้างค่านิยมเหล่านี้ทําให้การลงโทษนักเรียนในโรงเรียนที่ใช้กําลัง หรือ การข่มขู่ ที่เกินกว่าเหตุได้รับการยกย่อง ยอมรับเพราะค่านิยมเหล่านั้น
ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราได้เห็นการพาดหัวข่าว การลงโทษนักเรียนที่รุนเเรง ทารุณ เเละโหดร้าย เรารู้ว่าท่านคิดในใจว่าทําไมครูถึงโหดร้ายเช่นนี้ เเละท่านจะย้อนมองตัวเองในอดีตตอนที่ท่านถูกทําโทษอย่างไม่เป็นธรรมท่านอยากกู่ร้องเเละทักท้วงเเต่ท่านกลับได้รับคําดุด่าจากคุณครูที่ละเมิดสิทธิของท่าน ท่านได้เเต่ก้มหน้ารับคําดุด่าเหล่านั้นพลางคิดในใจเราทําผิดอะไร?
เช่นเดียวกันกับอดีตของพวกท่านการละเมิดสิทธิมนุษยชนกําลังเกิดขึ้นในทุกๆที่ในทุกๆโรงเรียนในประเทศไทยมันกําลังเกิดขึ้นทุกๆวินาทีกับเยาวชนผู้เป็นนักเรียนที่ตอนนี้อาจจะกําลังเจ็บปวดจากการถูกลงโทษจากคุณครูผู้มีค่านิยมผิดๆเเละล้าสมัยเเต่กลับได้รับการยอมรับจากคุณครูด้วยกันเอง!
ท่านอย่ารอที่จะให้มันเกิดขึ้นกับเด็กๆรอบตัวท่านเเล้วท่านค่อยเรียกร้องความเป็นธรรมเเต่ตอนนี้ท่านสามารถร่วมลงนามของท่าน ณ ที่นี่ตอนนี้เพื่ออนาคตของเยาวชนผู้ที่กําลังจะมาเป็นอนาคตของชาติได้รับการปกป้องในหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสากล
เราจะรวบรวมรายนามของพวกท่านเพื่อยื่นเสนอต่อสํานักงานองค์การสหประชาชาติ หรือ UN เพื่อที่จะให้ UN มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนในประเทศไทยอย่างจริงจัง
อย่ารอที่จะมีการเปลี่ยนเเปลงท่านทั้งหลาย
อย่าให้ค่านิยมผิดๆคงอยู่
อย่าให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องปกติ
อย่าให้เยาวชนไทยต้องทนต่อการถูกกดขี่
พวกเราจะร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อสร้างโลกใหม่ของการศึกษาไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม
เเละพวกเราจะมีคําว่า"เป็นไท"อย่างเเท้จริงกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท กำลังรอให้คุณช่วย

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ประชาชนทั่วไป: ยกเลิการริดรอนสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน» คุณสามารถร่วมกับ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 386 คน ได้แล้วตอนนี้เลย