ยึดทรัพย์จำนอง = หมดหนี้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


                                               ยึดทรัพย์จำนอง = หมดหนี้

            ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เพียงที่จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป้นธรรมแก่ลูกหนี้ โดยข้อเท็จจริงสถาบันกานเงินหรือผู้ประกบอาชีพให้กู้ยืมมักจะใช้อำนาจต่อรองที่สูงกว่า หรือความได้เปรียบทางการเงิน กำหนดข้อตกลงอันเป็นการยกเว้นสิทธิของลูกหนี้ ซึ่งส่งผลให้ลูกหนี้ซึ่งเป้นประชาชนทั่วไป ไม่ได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของก ฎหมาย  รวมทั้งต้องกลายเป้นผู้ถูกฟ้องล้มละลายอีกเป็นจำนวนมาก

            โดยเฉพาะการบังคับใช้  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733  ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคา ทรัพย์สินนั้น มีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้าง   ชำระกันอยู่ก็ดี หรือ ถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้   ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่า  จำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี    เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด  ในเงินนั้น 

            ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 ที่ไม่เคยบังคับใช้ได้จริง เจ้าหนี้มักจะใช้อำนาจในการต่อรองทำสัญญาที่ ระบุให้ ยกเว้นมาตรา733  ซึ่งนั่นหมายความ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ และถูกดำเนินคดี ศาลจะพิจารณาตามข้อตกลงในสัญญาที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ทำไว้ในสัญญา ซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงพิเศษนอกเหนือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 ส่งผลให้ในกรณีที่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่พอใช้หนี้ เจ้าหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะยึดทรัพย์อื่นของลูกหนี้เพื่อให้ใช้หนี้จนครบ

            แต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นในระหว่างขั้นตอนการรอเพื่อขายทอดตลาด ดอกเบี้ยยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลา จากที่เป็นหนี้เพียงไม่กี่แสนบาทก็หลายเป็นหนี้หลายล้านบาท สรุปสุดท้ายลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ไปจนตาย !!! ไม่มีวันได้ลืมตาอ้าปาก  ลูกหนี้หลายรายคิดสั้นฆ่าตัวตาย !!!

            วันนี้ที่ดิฉันมาเสนอไม่ใช่มาเพียงเรียกร้องเพื่อลูกหนี้ทั่วประเทศเท่านั้น แต่ดิฉันกำลังเรียกร้องแทนผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศให้ได้คืนความศักดิ์สิทธิของกฎหมายกลับคืนมาจากนายทุน นักธุรกิจที่กำลังทำลายความศักดิ์สิทธิของกฎหมายนี้ ด้วยนโยบาย “ยึดทรัพย์จำนองต้องเท่ากับหมดหนี้” นั่นคือต้องมีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 อย่างจริงจัง

          โดย “ธนาคารแห่งประเทศไทย”จะต้องเป็นผู้กำหนด “สัญญามาตราฐาน”  เพื่อให้ใช้เป็นในการทำข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ คืนความศักดิ์สิทธิของกฎหมายให้กลับคืนมาอีกครั้ง