คัดค้านการพิจารณาพรบ.ความมั่นคงไซเบอร์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 75,000 คน!


มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่จะเปิดเผยหรือไม่เผยตัวตนก็ได้ เลยเป็นพื้นที่เสรีในการแสดงความเห็นด้วย

    โดยหลักการแล้วรัฐไม่ควรใช้อำนาจแทรกแทรงกิจกรรมในนี้เกินกว่าเรื่องความมั่นคงของชาติแต่พรบ.นี้กำลังให้สิทธิ์รัฐเข้ามายุ่งมากกว่าที่จำเป็นนะครับ