คัดค้านการพิจารณาพรบ.ความมั่นคงไซเบอร์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 75,000 คน!


มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่จะเปิดเผยหรือไม่เผยตัวตนก็ได้ เลยเป็นพื้นที่เสรีในการแสดงความเห็นด้วย

    โดยหลักการแล้วรัฐไม่ควรใช้อำนาจแทรกแทรงกิจกรรมในนี้เกินกว่าเรื่องความมั่นคงของชาติแต่พรบ.นี้กำลังให้สิทธิ์รัฐเข้ามายุ่งมากกว่าที่จำเป็นนะครับKhanatip กำลังรอให้คุณช่วย

Khanatip Wongsawat อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«คัดค้านการพิจารณาพรบ.ความมั่นคงไซเบอร์ #พรบไซเบอร์» คุณสามารถร่วมกับ Khanatip และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 53,416 คน ได้แล้วตอนนี้เลย