ร่วมลงชื่อถอดถอน “ปิยบุตร” ออกจาก ส.ส.อนาคตใหม่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!


ร่วมลงชื่อถอดถอน “ปิยบุตร” ออกจาก ส.ส.อนาคตใหม่

#ถอดถอนปิยบุตร