เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย งีบได้ระหว่างทำงาน

เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย งีบได้ระหว่างทำงาน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
ดร​.​นพ​.​จตุพล (หมอหมี) คงถาวรสกุล ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กระทรวงแรงงาน

ปัญหาสุขภาพของมนุษย์ออฟฟิศ

การนั่งทำงานเป็นเวลานาน นอกจากจะทำให้เกิดโรคยอดฮิตในหมู่พนักงานออฟฟิศอย่างโรคออฟฟิศซินโดรม นี่ยังไม่รวมถึงการใช้สายตาจ้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ระบบการทำงานต่างๆ ซึ่งการทำงานต่อเนื่องโดยไม่ได้พักร่างกาย พักสายตา ทำให้ร่างกายด้อยประสิทธิภาพลงโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของร่างกาย ระบบสายตาการมองเห็น ระบบการย่อยอาหาร การเผาผลาญ ระบบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพง่ายๆ ที่ต่างประเทศทำแล้ว

คือการ Napping หรืองีบหลับในช่วงสั้นๆ

การงีบหลับเป็นเวลาสั้นๆ หรือ Napping นั้น มีประโยชน์อย่างมาก โดยการ Napping นั้นสามารถจะช่วยเพิ่ม Performance ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพในการทำงานหลังจากทำ Napping ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละคนก็เพิ่มขึ้น หายง่วงและทำงานด้วยความสดชื่นมากขึ้น เพิ่ม Cognitive คือความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการทำงานก็เพิ่มขึ้นได้ดีขึ้น และเพิ่ม Memory หรือความจำของพนักงาน พบว่าการ Napping ช่วยให้พนักงานมีความจำที่ดีขึ้น สามารถจดจำข้อมูลและรับข้อมูลต่างๆได้ดีขึ้น โดยมีงานวิจัยทั้งการ Napping ในเวลากลางวันและกลางคืน สำหรับพนักงานออฟฟิศที่ทำงานกลางวัน สมมุติถ้าเริ่ม Napping เวลา 13.00-13.10 น. ใช้เวลางีบเพียงแค่ 10 นาที จะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และหายง่วงไปอีก 2 ชม. ครึ่ง ส่วนพนักงานที่ทำงานเป็นกะหรือต้องขับรถในช่วงเวลากลางคืน มีผลวิจัยว่าจากการทดลองแบ่งเวลา Napping เป็น 2 กะ ช่วง 5 ทุ่ม – ไม่เกิน 5 ทุ่มครึ่ง และช่วงตี 3 – ไม่เกินตี 3 ครึ่งพบว่าในช่วงเวลา 7 โมงเช้าที่พนักงานเลิกงานและขับรถกลับบ้าน สามารถลดอุบัติเหตุในการขับรถกลับบ้านได้สูงถึง 90%

แบรนด์ธุรกิจที่สนับสนุนการงีบ

Nike - มีห้องเงียบที่พนักงานสามารถหลับหรือเข้าไปทำสมาธิในห้องนั้นได้

Google - มี Pod นอนอัจฉริยะที่ปลุกให้คุณตื่นด้วยเสียงและแสงไฟ

British Airways - นักบินสามรถงีบได้หากเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เป็นไฟลท์ยาวๆ โดยให้ผู้ช่วยเป็นคนควบคุมแทนระหว่างนั้น

วัฒนธรรมการงีบในแต่ละประเทศ

จีน  - โรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศจีนมีวัฒนธรรมการนอนกลางวัน หลังอาหารเที่ยง

เบงกอล - มีวัฒนธรรมการนอนกลางวันที่เรียกว่า Bhat-Ghum คือนอนหลังอาหารกลางวันเช่นกัน

ญี่ปุ่น - ออฟฟิศบางที่มีห้องงีบที่อนุญาติให้พนักงานงีบได้ระหว่างพักหรือหลังจากทำงานล่วงเวลา

ส่วนเวลาที่ดีที่สุดในการ Napping คือ 10 – 20 นาที แต่ไม่เกินครึ่งชั่วโมง เพราะจากการศึกษาพบว่า ถ้านอนครึ่ง ชม. ร่างกายจะเข้าสู่ภาวะหลับลึก เมื่อตื่นมาสมองจะเบลอ ไม่สดชื่น

จึงอยากนำเสนอนโยบายต่อกระทรวงแรงงาน ให้ช่วยพิจารณาให้ผู้ประกอบการทุกๆบริษัทห้างร้าน หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจกับประสิทธิภาพในการทำงานและสุขภาพของพนักงานให้มากขึ้น เมื่อพนักงานแข็งแรงทั้งร่างกาย สมอง และจิตใจ ก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน      

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม