ยกเลิกกิจกรรมวันพ่อวันแม่ที่โรงเรียน

ยกเลิกกิจกรรมวันพ่อวันแม่ที่โรงเรียน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ศุภชัย โชคชัยนิรันดร์ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียน หรือ สถานศึกษาควรยกเลิกกิจกรรม วันแม่ และ วันพ่อ ในการเรียนเชิญให้ผู้ปกครองมาที่โรงเรียน เพื่อให้ลูกไปกราบ และ มอบพวงมาลัย ให้คุณพ่อ คุณแม่ ที่สถานศึกษา เนื่องจาก เด็ก บางคน อาจไม่สามารถที่จะให้พ่อแม่มาร่วมกิจกรรมได้ เช่น ป่วย,ไม่สบายหนัก,เสียชีวิต หรือ ไม่มีผู้ปกครอง , ครอบครัวแยกทางกัน 

เราเป็นห่วงจิตใจเด็กเหล่านี้ที่อาจไม่มีโอกาสได้พาคุณพ่อคุณแม่มาร่วมกิจกรรมได้ เป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทางอ้อม และ โรงเรียนมักบังคับให้เด็ก และ ผู้ปกครอง ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากที่เราพบมามีเด็กหลายคนที่ต้องแอบนั่งร้องไห้ที่พ่อ แม่ของตนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ หรือ เด็กบางคนไม่มีพ่อแม่ เราจึงอยากให้ยกเลิกกิจกรรมตรงนี้ และ หาทางออกในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อ และ วันแม่ ใหม่จากเดิม

เราต้องการให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมในวันพ่อ และ วันแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีฯ เท่านั้น และ จัดกิจกรรม ให้เด็กนำพวงมาลัย กราบแม่,พ่อ ที่บ้านด้วยตัวเอง และ ปลุกฝังให้เด็กกตัญญูต่อบิดามารดา และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

การทำดี หรือ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูก ไม่จำเป็นต้องแสดงออกผ่านหน้าเวที

 

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม