ครูสอนภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องจบครู

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!

หากถึง1,000รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทั่วโลกใช่กันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ประมาณ 2,000 ล้าน หรือ คิดเป็น 1 ใน 3  ของประชากรของโลก

            ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ใครๆก็อยากพูดภาษาอังกฤษให้ได้ รวมถึงรัฐบาลเองก็พยามยามจะบรรจุการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย โดยได้ประกาศนโยบายให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1

            โดยกำหนดให้มีการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เปิดโรงเรียนนนานาชาติ และ  โรงเรียน English Program ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน แต่เมื่อย้อนกลับมาดูผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยแล้ว กลับพบสิ่งที่ทำให้ครูอาจารย์ประหลาดใจคือ ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังไม่ผ่านครึ่งหนึ่ง หรือ 50  % ด้วยซ้ำไป

            ซึ่งสอดคล้องกับที่ สถาบันสอนภาษา Mind English ทำการสำรวจถึงสาเหตุที่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ดังนี้

            1. การเรียงลำดับการเรียนรู้ผิด ควรเรียนรู้ตามลำดับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ นั่นคือเรียนฟังพูดให้ได้ก่อนค่อยเรียนแกรมม่า

            2. การเรียงความสำคัญผิด คือ การเรียนภาษาต้องใช้ภาษาให้ได้ ซึ่งการใช้ภาษาได้ไม่ใช่การอ่านเขียนเท่านั้น แต่ต้องเน้นการฟัง-พูด ดังนั้น การเรียนภาษาต้องเรียนให้ได้ใช้ภาษาจริง เข้าใจ และพูดได้อย่าถูกต้อ

            3. เด็กไทยเรียนภาษาไปเพื่อสอบไม่ใช่เพื่อการใช้

ซึ่งหากย้อนกลับไปดูปัญหาทำ 3 อย่างนี้ มีปัจจัยสำคัญ คือ ระบบการคัดเลือกครูผู้สอน ที่เน้นให้น้ำหนักเรื่องการอ่าน-เขียน มากกว่า การฟัง-พูด ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอเสนอนโยบาย...

              "ครูสอนภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องจบครู"

            เพราะในประเทศไทยมีคนเก่งภาษาอังกฤษมากมาย ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ  ซึ่งไม่ได้จบครูแต่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ แต่คนที่มีความสามารถเหล่านี้ กลับไม่ได้อยู่ในระบบของโรงเรียน

      จะดีกว่าไหมถ้านำคนที่มีทักษะด้านภาษากลุ่มนี้เข้าสู่โรงเรียน เพื่อนำประสบการณ์การพัฒนาตนเองให้เก่งภาษาอังกฤษ มาถ่ายทอดสู่เด็ก ซึ่งการเสนอนโยบายนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครมาแย่งอาชีพครู  เพราะคนที่จบครูมาก็ยังมีสิทธิอยู่เหมือนเดิม  โดยที่นโยบายนี้จะทำให้ครูที่จบมาโดยตรงจะได้เห็นมุมมองวิธีการใหม่ และพัฒนาคุณภาพการสอนของตัวเองให้ดีขึ้นอีกด้วยครับ