ทำไมเราต้องแยกขยะ!!

ทำไมเราต้องแยกขยะ!!

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!
หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

N A ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

            พฤติกรรมคนไทยเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่ถูกถัง นั้นไม่มีบทลงโทษอย่างจริงจังจึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่มองข้ามและละเลยไป เพราะหลายคนไม่เข้าใจว่าถ้าทำไปจะได้รับประโยชน์อะไรจากการทิ้งขยะลงถังแยกขยะ อีกทั้งไม่ได้มีการปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมไทยในการทิ้งขยะให้ถูกถัง คนไทยจึงไม่ค่อยตระหนักว่าเรื่องทิ้งขยะไม่เป็นที่นั้นไม่ใช่ความน่าละอาย

ทั้งที่ความเป็นจริง การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดี ต้องเริ่มที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ทำให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง สามารถนำไป Reused-Recycle ได้ง่าย รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดก็จะมีปริมาณน้อยลงด้วย

 ดังนั้นเราควรมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทของขยะและมีการแจกโปสเตอร์ประเภทการแยกขยะตามบ้านเรือนและที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้ผู้คนได้เห็นภาพและสามารถเข้าใจได้ง่าย

 “ถังขยะ” ทิ้งให้ถูกสี ถูกประเภท

ทำไมเราต้องแยกขยะ!! เหตุที่เราต้องแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการในขั้นตอนต่อไป โดยการจำแนกประเภทขยะมีหลายวิธี แต่ที่นิยมในปัจจุบันคือการทิ้งตามสีของถังขยะ ซึ่งสีสากลแบ่งออกเป็น 4 สีดังนี้

 ·       สีเขียว ขยะเปียก

ถังขยะสีเขียว สำหรับขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ย ใช้ในการเกษตรได้ ตัวอย่างเช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ เศษอาหาร เศษไม้ เศษใบไม้

 ·       สีเหลือง ขยะทั่วไป

ถังขยะสีเหลือง สำหรับขยะทั่วไป จะถูกนำไปเข้ากระบวนการแปรรูป  เพื่อนำไปทำเชื้อเพลิงหรือกำจัดตามความเหมาะสม  เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ เช่น เศษกระจกแตก เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ

 ·       สีแดง ขยะอันตราย

ถังขยะสีแดง สำหรับขยะอันตราย ที่ต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องและด้วยความระมัดระวัง เช่น กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายต่างๆ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง น้ำมันเครื่อง ภาชนะน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากติดไฟง่าย ระเบิดได้ มีสารกัดกร่อน ขยะพิษ

 ·       สีน้ำเงิน ขยะรีไซเคิล

ถังขยะสีน้ำเงิน สำหรับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษผ้า โลหะต่างๆ ซึ่งขยะประเภทนี้นอกจากจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องผ่านการแปรรูปที่ยุ่งยากแล้ว ยังสามารถนำมาเพิ่มรายได้หรือนำไปขายได้ ประหยัดพลังงานและทรัพยากร

           ถึงแม้ว่าขณะนี้ถังขยะแยกประเภท ยังมีไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่  แต่สิ่งที่เราทุกคนทำได้ คือ การสร้างจิตสำนึกทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ทิ้งลงถังขยะที่จัดวางไว้ตามที่สาธารณะและสถานที่ต่างๆ ไม่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองหรือท่อระบายน้ำ หากทำได้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาขยะรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวเนื่องได้ไม่น้อย!!

 ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.tnamcot.com/kingrama9/view/5a0d3f41e3f8e40adb8e5131

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!
หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม