ให้กระทรวงการคลังกำกับดูแลการให้สินเชื่อและการชำระหนี้ ด้วยวิธีหักเงินเดือนของข้าราชการ

ปิดแคมเปญรณรงค์

ให้กระทรวงการคลังกำกับดูแลการให้สินเชื่อและการชำระหนี้ ด้วยวิธีหักเงินเดือนของข้าราชการ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 25 คน


นโยบาย ให้กระทรวงการคลังกำกับดูแลการให้สินเชื่อและการชำระหนี้ ด้วยวิธีหักเงินเดือนของข้าราชการ โดยให้มีเงินเหลือยังชีพตามความจำเป็น

                                          ทำไมข้าราชการถึงเป็นหนี้!!

            คนส่วนใหญ่มองว่าข้าราชการมีงานที่มั่นคงมีรายได้ที่แน่นอน  ได้รับเงินเดือนทุกเดือน  แต่ทำไมถึงเป็นหนี้ก้อนโต  วันนี้ดิฉัน พร อัฏฐพร ถาวรกุล ประธารสภาปฎิรูปสิทธิลูกหนี้แห่งชาติ ขอเปิดมุมมองใหม่เรื่องของการใช้ชีวิตของคนทั่วไปในปัจจุบันที่ไม่เฉพาะข้าราชการ เท่านั้น แต่เกี่ยวกับบุคคลที่มีเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท

            ยกตัวอย่าง  ข้าราชการจบปริญญาตรี  เริ่มทำงาน  มีเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท  แต่งงานเริ่มสร้างครอบครัว มีรายได้สามี-ภรรยา รวม 30,000 บาท/เดือน ปีแรกผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 28,000 บาท ปีที่ 2  มีลูก 1 คน  ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  ชีวิตเริ่มติดลบ  และติดลบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องหาทางออกโดยการกู้เงิน ซึ่งข้าราชการจะมีแหล่งให้สินเชื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว คือ

1.สวัสดิการภายในหน่วยงาน

2.กรุงไทยธนวัฏที่กดเงินสดได้ 10 เท่าของเงินเดือน

3.สหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการที่สังกัด ด้วยการสมัครเป็นสมาชิก 

แน่นอนว่าแหล่งสินเชื่อเหล่านี้คงไม่ได้ให้เงินมาใช้ฟรีๆแต่มันมักมาคู่กับดอกเบี้ยมหาศาล เมื่อข้าราชการเป็นหนี้ก็ต้องชำระหนี้ผ่านวิธีการหักเงินเดือน โดยให้ทำสัญญายินยอมให้หักจากเงินเดือนทุกเดือน จนบางรายเหลือเงินเดือนรับจริงไม่ถึง 1,000 บาทด้วยซ้ำไป

วันนี้จึงมาขอเสนอให้กระทรวงการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง  มาดูแลธนาคารในการกำกับดูแลของภาครัฐ เรื่องการให้สินเชื่อและการชำระหนี้โดยวิธีหักเงินเดือนของข้าราชการ โดยให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30 ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  ที่มีการ กำหนดมูลค่าของสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่อายัดไม่ได้  เช่น  เงินเดือน  ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท  เพื่อให้ลูกหนี้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  สามารถชำระหนี้และปลดหนี้ได้เร็วขึ้น ความหมายก็คือหักจากเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ได้  แต่ต้องเหลือเงินเพื่อให้ยังชีพเดือนละ ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท

ข้อดีของเจ้าหนี้                                                                  

1.ได้รับการชำระหนี้ครบจำนวนตามกำหนด

2.ไม่มีหนี้เสีย (NPL)

3.ไม่ต้องจ้างคนติดตามทวงหนี้

          ข้อดีของลูกหนี้

1.มีเงินเหลือในการดำรงชีพตามความจำเป็นและเหมาะสม

2.ไม่มีหนี้เพิ่ม

3.มีการทบทวนระบบการเงินของตนเอง

 # นโยบายbyประชาชน

 Pollene อยากให้คุณช่วย

Pollene Thaworn ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «กระทรวงการคลัง: ให้กระทรวงการคลังกำกับดูแลการให้สินเชื่อและการชำระหนี้ ด้วยวิธีหักเงินเดือนของข้าราชการ» ร่วมกับ Pollene และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 24 คน